OBAVIJEST o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere

OBAVIJEST o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za K.O. Donja Kupčina Nova.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obavijest