Općina Pisarovina
Trg hrvatskih velikana 1
10451 Pisarovina

Tel/ Fax: 01/6291 197, 01/6291 616,
e-mail: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr

Načelnik:
Tomo Kovačić, mob: 098/331 910, nacelnik@pisarovina.hr

Tajnica:
Božica Žunec, tajnistvo@pisarovina.hr

Pročelnica:
Ivana Vuksan, ivana.vuksan@pisarovina.hr

Financije i računovodstvo:
Josipa Fabijanić, financije@pisarovina.hr
Katica Brcković, racunovodstvo@pisarovina.hr

Komunalni redar:
Mario Maretić, komunalni-redar@pisarovina.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ivana Vuksan, sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pisarovina.hr

Osoba zadužena za nepravilnosti: Josipa Fabijanić
Telefon: 01/6291-197
Fax: 01/6271-800
E-mail: financije@pisarovina.hr

Kontaktirajte nas

 

    [recaptcha]