Općina Pisarovina u partnerstvu s Udrugom Sv. Martin Pisarovina provodi projekt „Širenje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga“ (UP.02.2.2.15.0066)

Ukupna vrijednost 1.999.200,00 kn (bespovratna sredstva 100% –> Državni proračun RH 15% i Europski socijalni fond 85%)

Cilj projekta: Razviti i osigurati dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje će povećati kvalitetu života i prevenirati institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju i ojačati članove njihovih obitelji na području Općine Pisarovina.

Aktivnosti: 

– pružanje socijalnih usluga: psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje kroz individualan rad s djecom i usluge mobilnog tima na terenu (mogućnost dolaska u obitelj) kojeg čine dva stručna djelatnika – psihologa; 

– aktivnosti razvoja socijalizacijskih i komunikacijskih vještina kroz rad u manjim grupama kojeg provode socijalni mentori; 

– volonterske akcije organizirane od strane roditelja; 

– javna kampanja koja sadrži okrugle stolove, javne rasprave, gostovanje u radio programu, tisak brošure i kampanju na društvenim mrežama sa ciljem osvještavanja lokalne zajednice i procesu deinstitucionalizacije i potrebi razvijanja izvaninstitucijskih soc. usluga