2. LAG natjecaj

Javni natječaj za davanje na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta

Obaviještavamo vas kako je LAG Vallis Colapis objavio 2. LAG Natječaj za TO 1.1.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima sukladan TO 4.2.1. Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020.

Ukupno raspoloživa sredstva za navedeni Natječaj iznose: 1.556.625,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija objavljene su na službenoj web stranici LAG-a Vallis Colapis : http://leader.vallis-colapis.hr/2019/02/11/otvoren-2-lag-natjecaj-za-tip-operacije-1-1-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-sukladan-to-4-2-1-iz-prr-rh-2014-2020/

U UTORAK 19.02.2019. U 18 SATI U PISAROVINI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje.

Starije

Poziv za dostavu ponuda - putokazni znakovi za biciklističke rute 30.10.2018.

Odluka o odabiru – nabava namještaja 30.10.2018.

Odluka o početku postupka nabave namještaja 24.8.2018.

Javni natječaj za davanje na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom.pdf, 25.4.2018.

Odluka o dojeli stipendija.pdf, 17.11.2017.

Konačna lista kandidata za stipendije.pdf, 31.10.2017.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj 2017/2018. godini.pdf, 23.10.2017.

izmjena odluka o broju i visini stipendija.pdf, 23.10.2017.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija.pdf, 02.10.2017.

ODLUKA o broju i visini stipendija.pdf, 02.10.2017.

Obrazac Prijave za dodjelu stipendija.doc, 02.10.2017.

Javni natječaj za davanje na korištenje psolovnog prostora (ureda) u Staroj školi.pdf, 27.9.2017.

Javni natječaj za prodaju poslovnog u podrumu stambeno poslovne zgrade.pdf, 22.9.2017.

POZIVNI NATJEČAJ za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Pisarovina u 2017. godini.PDF, 25.8.2017

Dokumentacija za nadmetanje - ASFALTIRANJE – PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA (Sajmišna ulica i Cesta 5).docx, 29.5.2017.

Troškovnik - asfaltiranje.xls, 29.5.2017.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom.pdf, 30.3.2017.; Natječaj.pdf

Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. objavljuje javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.docx, 29.3.2017.

Odluka o odabiru kandidata - Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.pdf, 21.3.2017.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta.pdf, 28.2.2017.

Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.pdf, 30.1.2017.

Godišnji plan natječaja/javnih poziva Općine Pisarovina za 2017. g.pdf, 11.1.2017.

Odluka o poništenju natječaja- samoposlužni aparati.pdf, 9.1.2017.

Ponovljeni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pisarovina.pdf, 9.1.2017.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.pdf, 7.12.2016.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 7.12.2016.

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu.pdf, 1.12.2016.

Odluka o dodjeli stipendija.pdf, 24.11.2016.

Konačna lista za dodjelu stipendija u školskoj 2016/2017 godini.pdf, 3.11.2016.

Pozivni natječaj - javna priznanja.pdf, 5.10.2016.

Izmjena odluke o visini i broju stipendija 2016/2017.pdf, 19.10.2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za 2016/2017.pdf, 26.10.2016.

Općina Pisarovina objavljuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2016/2017.pdf, 4.10.2016.,

Odluka o broju i visini stipendija.pdf, 4.10.216.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM - MULTIFUNKCIONALNO VOZILO.PDF, 15.7.2016.

JAVNI POZIV UDRUGAMA U KULTURI ZA 2016. -PONOVLJENI.pdf, 4.7.2016.

Javni natječaj za davanje na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom.pdf, 14.4.2016.

- JAVNI POZIV ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI.pdf

- Obrazac 1. - Prijavni obrazac - društvene djelatnosti.docx

- Obrazac 2. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - društvene djelatnosti.docx

- Obrazac 3. - Izjava o partnerstvu - društvene djelatnosti.doc

JAVNI POZIV ZA SOCIJALNU SKRB.pdf

- Obrazac 1. - Prijavni obrazac - socijalna skrb.doc

- Obrazac 2. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - socijalna skrb.docx

- Obrazac 3. - Izjava o partnerstvu - socijalna skrb.doc

- JAVNI POZIV ZA KULTURU.pdf

- Obrazac 1. - Prijavni obrazac - kultura.doc

- Obrazac 2. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - kultura.docx

- Obrazac 3. - Izjava o partnerstvu - kultura.doc

Godišnji plan natječaja/javnih poziva u 2016. godini - pročišćeni tekst.pdf, 15.1.2016.

Poziv na testiranje.pdf, 22.1.2016.,

JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.pdf, 13.1.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 4.1.2016.

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE U DJEČJEM VRTIĆU "POTOČIĆ". pdf, 30.11.2015.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GOINU 2015./2016.pdf; - obrazac.docx, 16.11.2015.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE.pdf, 3.11.2015.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA SAVJET MLADIH.pdf

Prijedlog kandidata za člana savjeta mladih.docx

Očitovanje uz prihvaćanje kandidature.docx

Obrazac obrazloženja.docx

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UČENIKE I STUDENTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2015/2016.pdf

OBRAZAC PRIJAVE 1.docx

 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf, 25.8.2015.

PROGRAM potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI POSTAVLJANJA KIOSKA.pdf

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.pdf, objavljen 6.5.2015.

Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente za školsku godinu 2014/2015.pdf, objavljen 9.10.2014.

 

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude za predmet nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME – KANTI I KONTEJNERA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA, objavljeno 27.10.2014.

 

Nabava bagatelne vrijednosti - objava poziva za dostavu ponuda za:

NABAVU KOMUNALNE OPREME – KANTI I KONTEJNERA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA.pdf,objavljeno 7.10.2014.

POZIVNI  NATJEČAJ za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Pisarovina u 2014. godini.pdf

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU.pdf i PODACI VEZANI ZA OGLAS.pdf 

 NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom 2014/2015.pdf

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne Novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),  članka  17. st. 3. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), te Odluke Općinskog vijeća Općine Pisarovina o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina (Klasa : 021-05/13-01/5, Ur.broj: 238/21-01-13-20) od dana 17. prosinca 2013. godine,  raspisuje se:

N A T J E Č A J za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

Natječaj možete preuzeti ovdje.pdf

Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 143/12), članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 6. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 19/04 i 10/13) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinski načelnik Općine Pisarovina objavljuje OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Pisarovina objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 13.12.2013. godine, broj objave: 2013/S 01K-0101505 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=412939

Na temelju čl. 40. stavka 10. Statuta Oopćine Pisarovina ( Glasnik Zagrebačke Županije br. 11/07 i 21/09 ), Načelnik Općine Pisarovina dana 24.12.2013. godine raspisuje:

N A T J E Č A J radi davanja u zakup na određeno vrijeme prodajnih mjesta na prodajnom prostoru “Sajmište Pisarovina”.pdf

Izmjena odluke o visini i broju stipendija 2016/2017.pdf

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za 2016/2017.pdf