Zakoni i propisi u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08); (NN 88/10)
Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
– Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)
– Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
– Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
Ostali zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 68/07;NN 88/10;NN 30/14;NN 89/14;NN 152/14)