Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa (čl. 6.), načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija (čl. 7.), načelu jednakosti (čl. 8.), načelu raspolaganja informacijom (čl. 9.) i načelu međusobnog poštovanja i suradnje (čl.9.a) te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pisarovina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/2015.).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Pisarovina:

 • Pisanim putem na adresu:
  Turistička zajednica općine Pisarovina
  Službenik za informiranje
  Trg hrvatskih velikana 1/1
  10451 Pisarovina
 • Putem elektroničke pošte:
  tzpisarovina@pisarovina.hr
 • Telefonom:
  + 385 01 6271 801  – Službenik za informiranje Turističke zajednice općine Pisarovina

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu općine Pisarovina je direktorica Ivanka Rogić.

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:

Zakoni i propisi

Ponovna uporaba informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2022.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2021.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2020.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2019.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2018.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2017.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2016.g.

Godišnje izvješće prema ZPPI za 2015.g.