2022.

Oprema za kotlovnicu

Zbrinjavanje napuštenih životinja i higijeničarska služba

  1. Poziv na dostavu ponude 03.02.2022.
  2. Odluka o odabiru 17.02.2022.

 

2021.

Revizija projekta "Razvoj infrastrukture poduzetničke zone Pisarovina"

  1. Poziv na dostavu ponude 22.12.2021.

 2. Troškovnik 22.12.2021.

3. Odluka o odabiru 07.01.2022.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Općine Pisarovina

  1. Poziv na dostavu ponuda 19.08.2021.
  2. Troškovnik 19.08.2021.
  3. Odluka o odabiru 01.09.2021.

Oprema za igralište DV Potočić Pisarovina

Nabava osobnog motornog vozila

Poziv na dostavu ponuda 08.06.2021.

Troškovnik 08.06.2021.

Odluka o odabiru 18.06.2021.

 

Adaptacija Društvenog centra Ivan Goran Kovačić

Poziv na dostavu ponuda 13.04.2021.

Troškovnik 13.04.2021.

Shematski prikaz stolarije 19.04.2021.

Odluka o odabiru 10.05.2021.

Održavanje javne rasvjete na području Općine Pisarovina

Poziv na dostavu ponuda 10.08.2021.

Troškovnik 10.08.2021.

Odluka o odabiru 23.08.2021.

Oprema za dječji vrtić „Potočić Pisarovina“

Garaža DVD Lučelnica

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Troškovnik 15.02.2021.

Odluka o odabiru 24.02.2021.

Zbrinjavanje napuštenih životinja

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Odluka o odabiru 01.03.2021.

Sanacija krovišta

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Troškovnik 15.02.2021.

Odluka o odabiru 24.02.2021.

Nabava kombi vozila

Poziv na dostavu ponuda 26.02.2021.

Troškovnik 26.02.2021.

Odluka o odabiru 10.03.2021.

2020.

Zbrinjavanje napuštenih životinja

Održavanje javne rasvjete

  1. Poziv na dostavu ponuda 18.05.2020.

2. Troškovnik 18.05.2020.

3. Odluka o odabiru 26.05.2020.

2017.-2018.

BAGATELNA NABAVA

2017.

Odluka o odabiru - asfaltiranje cesta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina.pdf, 27.6.2017

Dokumentacija za nadmetanje - ASFALTIRANJE – PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA (Sajmišna ulica i Cesta 5).docx, 29.5.2017.

Troškovnik - asfaltiranje.xls, 29.5.2017.

Dokumentacija za nadmetanje - most Znanovit.docs, 29.3.2017.

Tehnički opis kontrukcije- most Znanovit.doc, 29.3.2017.

Troškovnik - most Znanovit.xls, 29.3.2017.

Poziv na dostavu ponude - obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.pdf, 20.3.2017.

ODLUKA O ODABIRU - izrada projekta reciklažnog dvorišta.pdf, 14.2.2017.

Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje razvrstanog komunalnog otpada: Projektni zadatak RD.docx, Dokumentacija za nadmetanje- projekt reciklažno dvorište.docx, 1.2.2017.

2016.

Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Pisarovina.pdf, 14.11.2016.

Program mjera.pdf, 11.11.2016.

Odluka o odabiru - rotacioni posipač soli.pdf, 19.9.2016.

Izmjena troškovnika - rotacioni posipač soli.docx, 2.9.2016.

Troškovnik za posipač soli - izmjena.pdf, 2.9.2016.

Dokumentacija za nadmetanje: "Rotacioni posipač soli za montažu na kamion.pdf, 25.8.2016.

Nabava: „ROTACIONI POSIPAČ SOLI ZA MONTAŽU NA KAMION “.pdf. 25.8.2016.

Odluka - asfaltiranje ceste.pdf, 23.8.2016.

Nabava radova: „ASFALTIRANJE – GOSPODARSKA ULICA“-poziv.pdf, 9.8.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - "ASFALTIRANJE - GOSPODARSKA ULICA".pdf, 9.8.2016.

Troškovnik - "ASFALTIRANJE - GOSPODARSKA ULICA".xls, 9.8.2016.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga: „Izrada elaborata učinkovitosti, glavnog projekta šumske prometnice te prijava na natječaj u okviru tipa operacije 4.3.3.“.pdf, 18.4.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - izrada elaborata.docx

Poziv za dostavu ponuda za nabave robe: „OPREMA ZA SPORTSKU DVORANU – LED industrijske svjetiljke“.pdf, 5.4.2016.

Dokumentacija za nadmetanje.docx

Poziv za dostavu ponuda radi nabave robe: „E-PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA“.pdf, 25.3.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - e-punionica.docx

2015.

Odluka o odabiru - elektromontažni materijal.pdf, 3.12.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - elektromontažni materijal.pdf

Odluka o odabiru - izgradnja trga u Pisarovini.pdf, 9.10.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - izgradnja trga u Pisarovini.pdf

Odluka o odabiru - izgradnja ribnjačarske ceste.pdf, 18.9.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - izgradnja ribnjačarske ceste.pdf

Odluka o odabiru - sanacija klizišta Jamnička Kiselica - Donja Kupčina.pdf, 1.7.2015.

Poziv na dostavu ponuda - sanacija klizišta Jamnička Kiselica - Donja Kupčina.pdf, 18.6.2015.