2024.

2023.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, kofera na nerazvrstanim cestama i malonogometnih igrališta

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Društvenog doma u Lučelnici

Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i higijeničarska služba - ponovljeni postupak

Stručni nadzor nad radovima na rekonstrukciji mosta na kanalu Znanovit

Stručni nadzor nad radovima sanacije nerazvrstane ceste Škare-Bradači-Šeteki-Miokovići

2022.

Izrada projektne dokumentacije za dogradnju dječjeg vrtića "Potočić Pisarovina"

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, nogostupa i kofera u Općini Pisarovina

Održavanje javne rasvjete na području Općine Pisarovina

Stručni nadzor nad modernizacijom javne rasvjete

2021.

Revizija projekta "Razvoj infrastrukture poduzetničke zone Pisarovina"

  1. Poziv na dostavu ponude 22.12.2021.

 2. Troškovnik 22.12.2021.

3. Odluka o odabiru 07.01.2022.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Općine Pisarovina

  1. Poziv na dostavu ponuda 19.08.2021.
  2. Troškovnik 19.08.2021.
  3. Odluka o odabiru 01.09.2021.

Oprema za igralište DV Potočić Pisarovina

Nabava osobnog motornog vozila

Poziv na dostavu ponuda 08.06.2021.

Troškovnik 08.06.2021.

Odluka o odabiru 18.06.2021.

 

Adaptacija Društvenog centra Ivan Goran Kovačić

Poziv na dostavu ponuda 13.04.2021.

Troškovnik 13.04.2021.

Shematski prikaz stolarije 19.04.2021.

Odluka o odabiru 10.05.2021.

Održavanje javne rasvjete na području Općine Pisarovina

Poziv na dostavu ponuda 10.08.2021.

Troškovnik 10.08.2021.

Odluka o odabiru 23.08.2021.

Oprema za dječji vrtić „Potočić Pisarovina“

Garaža DVD Lučelnica

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Troškovnik 15.02.2021.

Odluka o odabiru 24.02.2021.

Zbrinjavanje napuštenih životinja

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Odluka o odabiru 01.03.2021.

Sanacija krovišta

Poziv na dostavu ponuda 15.02.2021.

Troškovnik 15.02.2021.

Odluka o odabiru 24.02.2021.

Nabava kombi vozila

Poziv na dostavu ponuda 26.02.2021.

Troškovnik 26.02.2021.

Odluka o odabiru 10.03.2021.

2020.

Zbrinjavanje napuštenih životinja

Održavanje javne rasvjete

  1. Poziv na dostavu ponuda 18.05.2020.

2. Troškovnik 18.05.2020.

3. Odluka o odabiru 26.05.2020.

2017.-2018.

BAGATELNA NABAVA

2017.

Odluka o odabiru - asfaltiranje cesta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina.pdf, 27.6.2017

Dokumentacija za nadmetanje - ASFALTIRANJE – PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA (Sajmišna ulica i Cesta 5).docx, 29.5.2017.

Troškovnik - asfaltiranje.xls, 29.5.2017.

Dokumentacija za nadmetanje - most Znanovit.docs, 29.3.2017.

Tehnički opis kontrukcije- most Znanovit.doc, 29.3.2017.

Troškovnik - most Znanovit.xls, 29.3.2017.

Poziv na dostavu ponude - obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.pdf, 20.3.2017.

ODLUKA O ODABIRU - izrada projekta reciklažnog dvorišta.pdf, 14.2.2017.

Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno sakupljanje razvrstanog komunalnog otpada: Projektni zadatak RD.docx, Dokumentacija za nadmetanje- projekt reciklažno dvorište.docx, 1.2.2017.

2016.

Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Pisarovina.pdf, 14.11.2016.

Program mjera.pdf, 11.11.2016.

Odluka o odabiru - rotacioni posipač soli.pdf, 19.9.2016.

Izmjena troškovnika - rotacioni posipač soli.docx, 2.9.2016.

Troškovnik za posipač soli - izmjena.pdf, 2.9.2016.

Dokumentacija za nadmetanje: "Rotacioni posipač soli za montažu na kamion.pdf, 25.8.2016.

Nabava: „ROTACIONI POSIPAČ SOLI ZA MONTAŽU NA KAMION “.pdf. 25.8.2016.

Odluka - asfaltiranje ceste.pdf, 23.8.2016.

Nabava radova: „ASFALTIRANJE – GOSPODARSKA ULICA“-poziv.pdf, 9.8.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - "ASFALTIRANJE - GOSPODARSKA ULICA".pdf, 9.8.2016.

Troškovnik - "ASFALTIRANJE - GOSPODARSKA ULICA".xls, 9.8.2016.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga: „Izrada elaborata učinkovitosti, glavnog projekta šumske prometnice te prijava na natječaj u okviru tipa operacije 4.3.3.“.pdf, 18.4.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - izrada elaborata.docx

Poziv za dostavu ponuda za nabave robe: „OPREMA ZA SPORTSKU DVORANU – LED industrijske svjetiljke“.pdf, 5.4.2016.

Dokumentacija za nadmetanje.docx

Poziv za dostavu ponuda radi nabave robe: „E-PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA“.pdf, 25.3.2016.

Dokumentacija za nadmetanje - e-punionica.docx

2015.

Odluka o odabiru - elektromontažni materijal.pdf, 3.12.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - elektromontažni materijal.pdf

Odluka o odabiru - izgradnja trga u Pisarovini.pdf, 9.10.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - izgradnja trga u Pisarovini.pdf

Odluka o odabiru - izgradnja ribnjačarske ceste.pdf, 18.9.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - izgradnja ribnjačarske ceste.pdf

Odluka o odabiru - sanacija klizišta Jamnička Kiselica - Donja Kupčina.pdf, 1.7.2015.

Poziv na dostavu ponuda - sanacija klizišta Jamnička Kiselica - Donja Kupčina.pdf, 18.6.2015.