O TZ Pisarovina

Turistička zajednica općine Pisarovina

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1/1
               10 451 Pisarovina

e-mail: tzpisarovina@pisarovina.hr
telefon:  01 6271801

+385 99 4095514

 

Stručna služba Turističke zajednice je TZ Pisarovina sa sjedištem u Pisarovini i obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće turističke zajednice.

Čelnici Turističke zajednice

Predsjednik Turističke zajednice općine Pisarovina 

Tomo Kovačić, načelnik Općine Pisarovina.

Direktorica Turističke zajednice općine Pisarovina

Ivanka Rogić, dipl.oec.

 

Turistički informativni centar

Zavičajni muzej Donja Kupčina

Adresa: Donja Kupčina

10451 Pisarovina

Telefon: +385 99 7531224

Stručna suradnica je Anđelka Vidović.

Turistička Zajednica općine Pisarovina pravna je osoba osnovana prema zakonima važećim za područje turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovna joj je djelatnost okupljanje pravnih i fizičkih osoba aktivnih u području turizma, trgovine i s turizmom povezanih djelatnosti na području Općine Pisarovina.

Zajednica obavlja poslove sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutu Zajednice te definiranim godišnjim programom rada koji donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, proračuna i ostalih izvora.

Brošura „Savjeti za odgovornog putnika“ – Međunarodna godina održivog turizma, pdf