Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora preuzeta Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22) u hrvatsko zakonodavstvo, naglašava usmjerenost tijela na pripremu podataka „za otvaranje“ radi poticanja ponovne uporabe i ublažavanja prepreka. Novine se odnose na definiranje visokovrijednih skupova podataka i njihovu lakšu dostupnost zbog njihova društvenog i gospodarskog potencijala, na pružanje pristupa dinamičnim podacima u stvarnom vremenu s pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava, kao i omogućavanje otvorenog stavljanja na tržište istraživačkih podataka financiranjem javnim sredstvima. Poseban naglasak stavljen je na visokovrijedne skupove podataka, odnosno dokumente čija je ponovna uporaba povezana s važnim koristima za društvo, okoliš i gospodarstvo, osobitno zbog njihove prikladnosti za stvaranje širokog spektra informacijskih proizvoda i usluga s dodatnom vrijednošću, otvaranja novih radnih mjesta te zbog brojnih mogućih korisnika usluga s dodanom vrijednošću aplikacija koje se temelje na tim skupovima podataka.

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22) utvrđeno je da su tijela javne vlasti obvezna objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Člankom 28. Zakona utvrđeno je da su, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija, tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objavljivati informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovnu uporaba informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali. Sukladno navedenom, a sve temeljem obveze iz članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, a za čije objavljivanje ne postoje zakonska ograničenja iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona u privitku je dostupan popis skupova podataka s metapodacima o svim skupovima podataka koje Općina Pisarovina vodi u okviru svoje nadležnosti.

 

PRILOG:

Popis skupova podataka s meatpodacima (Asset lista)