Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

ZAPISNIK s 1. sjednice Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Pisarovina (otvaranje pristiglih ponuda)

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta 25.04.2023. 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 20.03.2023.

Mišljenje Zagrebačke županije na Program raspolaganja

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 2020.

Program-rapolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-Tablica

Suglasnost Ministarstva na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem