VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA

Osnovni dio:

VIII_ID_PPUO_TEKSTUALNI DIO

VIII_ID_PPUO_GRAFICKI DIO

Lukinic Brdo

Odranski Obrez

Rakov Potok

Jastrebarsko

Donja Kupčina

Zamrsje

Prilozi:

VIII_ID_PPUO_Prilog_1-PROPISI_DOKUMENTACIJA

VIII_ID_PPUO_Prilog_2-ZAHTJEVI_JPT

VIII_ID_PPUO_Prilog_3-IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI

VIII_ID_PPUO_Prilog_4-EVIDENCIJA_POSTUPKA

VIII_ID_PPUO_Prilog_5-SAZETAK_ZA_JAVNOST

VIII_ID_PPUO_Prilog_5-SAZETAK_ZA_JAVNOST_n


Izvješće o javnoj raspravi - VIII. IDPPUO Pisarovina

Obavijest - javna rasprava o prijedlogu VIII. IDPPU Općine Pisarovina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga VIII. IDPPU Općine Pisarovina za javnu raspravu


VIII_ID_PPUO_PP_Prijedlog Odluke

Osnovni dio:

GP-40 , GP-39GP-38GP-37GP-36GP-35GP-34GP-33GP-32 , GP-31GP-30GP-29GP-28GP-27 , GP-26 , GP-25GP-24GP-23 , GP-22GP-21GP-20 , GP-19GP-18GP-17GP-16 , GP-15GP-14GP-13GP-12GP-11GP-10 , GP-9 , GP-8GP-7GP-6 , GP-5GP-4GP-3GP-2GP-1

VIII_ID_PPUO_PP_TEKSTUALNI DIO

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.3 Energetski sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.4 Vodnogospodarski sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.2 Pošta i sustav telekomunikacija

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.1 Prometni sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-1. Korištenje i namjena prostora

Prilozi:

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_1-PROPISI_DOKUMENTACIJA

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_2-ZAHTJEVI

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_3-IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_4-EVIDENCIJA_POSTUPKA

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_5-SAZETAK_ZA_JAVNOST


 

Obavijest o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

ODLUKA o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina


UPU GZ Pisarovina III IiD-izvjesce s javne rasprave 15.10.2019.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VII. izmjena i dopuna p.p. Općine Pisarovina

Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 14.6.2018.

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 2.5.2018.

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna PPOU Pisarovina.pdf, 18.4.2017.

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NACRTA PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA NA OKOLIŠ – v1.pdf, 15.3.2017.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina za javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Obavijest o provođenju javne rasprave Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina s prijedlogom VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Dostavni popis VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Odluka o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina i prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina na javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Nacrt prijedloga PPUO Pisarovina

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš.pdf, 6.2.2017.

Dopuna i izmjena informacije o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 23.1.2017.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 1.9.2016.

Obavijest o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina .pdf, 1.9.2016.

ODLUKA o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pisarovina.pdf, 12.12.2015.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 28.8.2015.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015.pdf, 20.7.2015.

GRAFIČKI DIO V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. : Karte pogledajte na sljedećem linku https://www.dropbox.com/sh/y7n5v0bib82z4df/AADLtxkbh4jgnxakQm-QasPBa?dl=0

  1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - KNIGA II.-SAŽETAK PLANA ZA JAVNOST.pdf, 22.7.2015.
  2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga I.pdf
  3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga II.pdf

Prostorni plan uređenja općine Pisarovina, IV. ciljane izmjene i dopune, 11.12.2013.

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, 2009.