Obavijest o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

ODLUKA o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina


UPU GZ Pisarovina III IiD-izvjesce s javne rasprave 15.10.2019.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VII. izmjena i dopuna p.p. Općine Pisarovina

Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina

Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 14.6.2018.

ODLUKA da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina.pdf, 2.5.2018.

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina i Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna PPOU Pisarovina.pdf, 18.4.2017.

STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NACRTA PRIJEDLOGA VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA NA OKOLIŠ – v1.pdf, 15.3.2017.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina za javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Obavijest o provođenju javne rasprave Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina s prijedlogom VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Dostavni popis VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 15.3.2017.

Odluka o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina i prijedloga VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina na javnu raspravu.pdf, 15.3.2017.

Nacrt prijedloga PPUO Pisarovina

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš.pdf, 6.2.2017.

Dopuna i izmjena informacije o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 23.1.2017.

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške procjene.pdf, 1.12.2016.

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 1.9.2016.

Obavijest o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina .pdf, 1.9.2016.

ODLUKA o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pisarovina.pdf, 12.12.2015.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 28.8.2015.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015.pdf, 20.7.2015.

GRAFIČKI DIO V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. : Karte pogledajte na sljedećem linku https://www.dropbox.com/sh/y7n5v0bib82z4df/AADLtxkbh4jgnxakQm-QasPBa?dl=0

  1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - KNIGA II.-SAŽETAK PLANA ZA JAVNOST.pdf, 22.7.2015.
  2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga I.pdf
  3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga II.pdf

Prostorni plan uređenja općine Pisarovina, IV. ciljane izmjene i dopune, 11.12.2013.

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, 2009.