Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

2019

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 18.12.2019.

ODLUKA o izmjeni odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina 18.12.2019.


OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju - Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina 28.11.2019.


Odluka-o-načinu-upravljanja-i-korištenja-sportskih-građevina-1 25.11.2019.

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju - Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu O.P. 25.11.2019.


OBRAZAC za sudjelovanje - Javna rasprava o Prijedlogu proračuna 11.11.2019.

Prijedlog proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 11.11.2019.

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2020.-2022. godine 11.11.2019.


Izvješće o provedenom javnom uvidu 24.09.2019.

Tablica poljoprivrednog zemljišta po pojedinim oblicima raspolaganja 28.08.2019. >Karte za preuzimanje<

Odluka o provedbi javnog uvida u izmjene i dopune programa raspolaganja 28.08.2019.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Odluke o komunalnom redu Općine Pisarovina 17.06.2019.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 17.06.2019.


Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga 17.06.2019.


PLAN ZAŠTITE OD POŽARA 2019. 31.05.2019.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA  31.05.2019.

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju plan zaštite od požara  31.05.2019.

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju procjena ugroženosti od požara 31.05.2019.


PLAN savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina u 2019. godini 22.01.2019.

Godišnje izvješće - PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 21.01.2019.

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE JAVNOSTI - IZMJENE I DOPUNE STRATEGIJE RAZVOJA 02.01.2019.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Strategije razvoja Opcine Pisarovina 02.01.2019.

2018

OBRAZAC sudjelovanje javnosti ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OBRAZAC za sudjelovanje javnosti ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju - vrijednost boda komunalne naknade

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnom doprinosu

 


Javna rasprava-nacrt prijedloga proračuna za 2019

NACRT prijedloga proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu 

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju


OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 10.10.2018.

OBRAZAC za sudjelovanje u javnom savjetovanju 10.10.2018.

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 29.08.2018.

Prijelog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (2) 29.08.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju - odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimacaizvješće o provedenom savjetovanju - odluka o komunalnom doprinosu Izvješće o provedenom savjetovanju - vrijednost boda komunalne naknade

Plan savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina za 2018.godinu.pdf, 29.1.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju - nacrt Odluke o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada u okoliš.docx, 30.1.2018.

Izvješće o provedenom savjetovnaju - nacrt Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.docx, 30.1.2018.


NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA 11.1.2018.

 

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada


NACRT ODLUKE O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA 11.1.2018.

Obrazac

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada


KOMUNALNI OTPAD 15.1.2018.

NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju- OPĆINA PISAROVINA odluka o mjerama za sprečavanje

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju- OPĆINA PISAROVINA

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada


-Obrazac sudjelovanja u savjetovanju - sprečavanje odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada.doc

-NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina.doc, 15.1.2018.