Proračun

Proračun u malom 2022.-vodič za građane

Proračun Općine Pisarovina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2022.godinu

Obrazloženje proračuna Općine Pisarovina za 2022. g. i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2021.-2023. godine


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu

Izvještaj o zaduž. na domaćem i str. tržištu novca i kapitala u prvom polugod. 2021.g

Izvještaj o danim jamstvima i izd. po danim jamstvima u prvom polugodištu 2021. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2021. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za period od 01.01. do 30.06.2021. godine

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2021. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2021.-2023. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u 2020. godini

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2020. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2020. godini

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. g

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2020.

Potvrda FINA-e o preuzetim financijskim izvještajima

Referentna stranica konsolidiranih financijskih izvještaja 01.01.-31.12.2020.

Tablica obveznih bilješki uz konsolidiranu bilancu za 2020. godinu

Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz BILANCU za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz OBVEZE za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz PR-RAS za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz P-VRIO za 2020. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz RAS-funkcijski za 2020. godinu Općina Pisarovina

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2020.

Potvrda FINA-e o preuzetim financijskim izvještajima

Referentna stranica financijskih izvještaja Općina Pisarovina 01.01.-31.12.2020.

Tablica obveznih bilješki uz bilancu Općina Pisarovina 01.01.-31.12.2020.

Proračun u malom 2021.-vodič za građane

Proračun Općine Pisarovina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2021.-2023. godine

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2021.godinu

Obrazloženje proračuna Općine Pisarovina za 2021. g. i projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka o II. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2020.-2022. godine

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu


Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2020.-2022. godine

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca u prvom polugod. 2020.g.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u prvom polugodištu 2020. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2020. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za period 01.01.-30.06.2020

Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2020. godini


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019. godini

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u 2019. godini

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za period od 01.01.2019.-31.12.2019

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2019. godini

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2019.

Referentna stranica konsolidiranih financijskih izvještaja 01.01.-31.12.2019.

Potvrda FINA-e o preuzetim konsolidiranim financijskim izvještajima

Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2019. godinu Općina Pisarovina

Tablica obveznih bilješki uz konsolidiranu bilancu za 2019. godinu

Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2019. godinu Općina Pisarovina

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2019.

Referentna stranica financijskih izvještaja Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2019.

Potvrda FINA-e o preuzetim financijskim izvještajima

Bilješke uz BILANCU za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz PR-RAS za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz OBVEZE za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz P-VRIO za 2019. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz RAS-funkcijski 2019. godinu Općina Pisarovina

Tablica obveznih bilješki uz bilancu za 2019. godinu


II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2019.-2021. godine

II. izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu


Proračun u malom 2020.-vodič za građane

Proračun Općine Pisarovina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2020.-2022. godine

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Pisarovina za 2020. g. i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu


Prijedlog proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2020.-2022. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 01.01.-30.06.2019. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima 01.01.-30.06.2019. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01.01.-30.06.2019. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za period od 01.01.2019.-30.06.2019

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2019.


I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2019.-2021. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018. godini

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u 2018. godini

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za period od 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2018.

 

I. izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2018.

Referentna stranica konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018. godinu Općina Pisarovina

Potvrda o preuzetim konsolidiranim financijskim izvještajima za 2018. godinu

Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2018. godinu Općina Pisarovina

Tablica obveznih bilješki uz konsolidiranu bilancu za 2018. godinu

Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2018. godinu Općina Pisarovina

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 01.01.-31.12.2018.

Referentna strancica financijskih izvještaja

Potvrda FINA-e o preuzimanju financijskih izvještaja

Bilješke uz BILANCU za 2018. godinu Općina Pisarovina

Tablica obveznih bilješki uz bilancu za 2018. godinu

Bilješke uz PR-RAS za 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz OBVEZE za 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz RAS-funkcijski 2018. godinu Općina Pisarovina

Bilješke uz P-VRIO za 2018. godinu Općina Pisarovina

Proračun u malom 2019. – vodič za građane

Proračun Općine Pisarovina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2019.-2021. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018.-2020. godine

Prijedlog Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2019.godinu -prijedlog

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2019.-2021. godine-prijedlog

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina 2018.

Izvještaj o zaduživanju 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o danim jamstvima 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01.01.-30.06.2018.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.

Vodič za građane: Proračun 2018. - 2020.odp, 20.12.2017.

Vodič za građane: Proračun 2017. - 2019.

Izmjene i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.xlsx, 8.6.2018.Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018.-2020. godine.docx, 8.6.2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.docx, 8.6.2018.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017. godini.docx, 8.6.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u 2017. godini.docx, 8.6.2018.docx, 8.6.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini.docx, 8.6.2018.docx, 8.6.2018.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Općine Pisarovina za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine.docx, 8.6.2018.docx, 8.6.2018.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2017. godini.docx, 8.6.2018.docx, 8.6.2018.

Odluka o rapodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.docx, 8.6.2018.docx, 8.6.2018.

Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.xls, 2.3.2018.
I. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018.-2020. godine.docx, 2.3.2018.

Konsolidirani financijski izvještaji, 1.3.2018.:
-Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina za 01.01.-31.12.2017.xls
-Referentna stranica i potvrda o preuzimanju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu.pdf
-Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2017. godinu općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski 2017. Općinu Pisarovina.docx

-Financijski izvještaji Općine Pisarovina za 01.01.-31.12.2017., 16.2.2018.

 -Referentna stranica i potvrda o preuzimanju financijskih izvještaja za 2017. godinu, 16.2.2018.

 -Bilješke uz BILANCU za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Tablice uz obvezne bilješke uz Bilancu 2017. Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz PR-RAS za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz OBVEZE za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz P-VRIO za 2017. godinu općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz RAS-funkcijski 2017. Općinu Pisarovina, 16.2.2018.

Proračun općine Pisarovina za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf, 20.12.2017.
• Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018. - 2020. godine.pdf, 20.12.2017.
• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu.pdf, 20.12.2017.
• II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf, 20.12.2017.
•II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017.-2019. godine.pdf, 20.12.2017.
• II. Izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf,20.12.2017.

Prijedlog proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf, 15.11.2017.

Izmjene i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.g.pdf, 15.9.2017.
Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017. - 2019.g.pdf, 15.9.2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o zaduživanju. pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o danim jamstvima 30.6.2017.g.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.pdf, 15.9.2017.

Obrazloženje polugodišnjih Izvještaja Općine Pisarovina za period 1.1.-30.6.2017.pdf, 15.9.2017.

Izvještaj o provedbi razvojnih programa.pdf, 15.9.2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 21.4.2017.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala u 2016. godini.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2016. godini.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.pdf,21.4.2017.pdf,21.4.2017.

Konsolidirani financijski izvještaji 1.1.-31.12.2016. Općine Pisarovina.pdf, 1.3.2017.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 1.1.-31.12.2016.xls

Financijski izvještaji Općine Pisarovina 1.1.-31.12.2016.pdf, 17.2.2017.

Proračun Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.pdf, 19.12.2016.

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017. - 2019. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 19.12.2016.

Proračun Općine Pisarovina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. - prijedlog.pdf, 15.11.2016.

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za 2017. godinu, projekcije za 2018. i 2019. - prijedlog.pdf, 15.11.2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 14.9.2016.

Nacrt prijedloga plana proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu za Općinu Pisarovina.pdf, 14.10.2016.

Izmjene i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2016. godinu.pdf, 29.6.2016.
Izmjene plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2016. - 2018. godine.pdf, 29.6.2016.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.godinu.pdf, 29.6.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu.pdf

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.pdf

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.pdf

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.pdf

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala u 2015.g.pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Općine Pisarovina za period od 1.1.2015.-31.12.2015.g.pdf

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PISAROVINA za razdoblje 2015.-2017.pdf

ODLUKA O II. IZMJENAMA PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA za 2015.pdf

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.,2017. I 2018.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

PRORAČUN 2016., projekcije 2017. i 2018.g.pdf, objavljeno 7.12.2015.

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2016.g.-PRIJEDLOG.pdf, objava 16.11.2015.

Plan razvojnih programa 2016., 2017. i 2018.-PRIJEDLOG.pdf , objava 16.11.2015.

Proračun 2016., projekcije 2017. i 2018.-PRIJEDLOG.pdf, objava 16.11.2015.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju pororačuna Općine Pisarovina za 2015.g.pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka od 1.1.2015. - 30.6. 2015.g.pdf

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Pisarovina za razdoblje 2015. - 2017. godine.pdf

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA ZA 2015. GODINU.pdf

Proračun Općine Pisarovina za 2015. godinu, projekcije za 2016. i 2017. godinu.pdf

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2015.-2017. godine.pdf

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2014. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2014. godinu-opisno.pdf

 

IZVJEŠĆA I ODLUKE DONESENE NA 3. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA održanoj 12. rujna 2013. godine:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1.-6. 2013.pdf

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. (REBALANS)

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2013.GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013. GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE PISAROVINA ZA 2013. GODINU