Proračun 

 

 

 

 
 

Konsolidirani financijski izvještaji, 1.3.2018.:
-Konsolidirani financijski izvještaji Općine Pisarovina za 01.01.-31.12.2017.xls
-Referentna stranica i potvrda o preuzimanju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu.pdf
-Bilješke uz konsolidiranu BILANCU za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani PR-RAS za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirane OBVEZE za 2017. godinu Općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani P-VRIO za 2017. godinu općina Pisarovina.docx
-Bilješke uz konsolidirani RAS-funkcijski 2017. Općinu Pisarovina.docx

-Financijski izvještaji Općine Pisarovina za 01.01.-31.12.2017., 16.2.2018.

 -Referentna stranica i potvrda o preuzimanju financijskih izvještaja za 2017. godinu, 16.2.2018.

 -Bilješke uz BILANCU za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Tablice uz obvezne bilješke uz Bilancu 2017. Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz PR-RAS za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz OBVEZE za 2017. godinu Općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz P-VRIO za 2017. godinu općina Pisarovina, 16.2.2018.

-Bilješke uz RAS-funkcijski 2017. Općinu Pisarovina, 16.2.2018.

Proračun općine Pisarovina za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf, 20.12.2017.
• Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2018. - 2020. godine.pdf, 20.12.2017.
• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2018. godinu.pdf, 20.12.2017.
• II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf, 20.12.2017.
•II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2017.-2019. godine.pdf, 20.12.2017.
• II. Izmjene Odluke o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu.pdf,20.12.2017.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju pororačuna Općine Pisarovina za 2015.g.pdf

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka od 1.1.2015. - 30.6. 2015.g.pdf

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Pisarovina za razdoblje 2015. - 2017. godine.pdf

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA ZA 2015. GODINU.pdf

Proračun Općine Pisarovina za 2015. godinu, projekcije za 2016. i 2017. godinu.pdf

Plan razvojnih programa Općine Pisarovina za razdoblje 2015.-2017. godine.pdf

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Pisarovina za 2015. godinu.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2014. godinu.pdf

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2014. godinu-opisno.pdf

 

IZVJEŠĆA I ODLUKE DONESENE NA 3. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA održanoj 12. rujna 2013. godine:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1.-6. 2013.pdf

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013.G. (REBALANS)

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2013.GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013. GODINI

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE PISAROVINA ZA 2013. GODINU