DOKUMENTI

 Statut TZO Pisarovine 2020.
 Poslovnik o radu Skupštine TZOP 2020.
 Poslovnik o raduTurističkog vijeća TZOP 2020.

Poslovnik o radu Skupštine TZOP.pdf
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZOP.pdf
Zapisnik s Osnivačke sjednice skupštine TZOP.pdf
Zapisnik s Izborne sjednice skupštine TZOP 2015.pdf

 Članovi Turističkog vijeća TZOP 2019.-2023.
 Članovi Skupštine TZOP 2019.-2023.
Članovi Nadzornog odbora 2019.-2023.

Članovi Skupštine TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Turističkog vijeća TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Nadzornog odbora TZOP 2015.-2019.pdf   

 Izvješće o radu TZOP za 2019. godinu s financijskim izvješćem
Odluka o prihvaćenim izvješćima za 2019.g.
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2019.g.
Program rada s financijskim planom TZOP za 2020.g.
Odluka o donošenju programa rada za 2020.
Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TZOP 2020.-2023.

 Odluka o donošenju programa za 2019.i dr.-skupština, 20.12.2018.
Odluka o prihvaćenim izvješćima za 2018 - 28.03.2019.
Odluka o prihvaćanju izvješća NO 6.2018. i dr.-vijeće, 20.12.2018.
 odluka o izmjeni statuta 10-2018-vijeće, 9.10.2018.
Izjvešće o radu TZOP za 2018.g. s financijskim izvješćem
 Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2018.g.

Odluka o izvješćima za 2017.g.pdf,23.3.2018.
 Program rada TZOP za 2019.g. s financijskim izvješćem
Odluka o donošenju programa za 2018.g., rebalansa za 2017. i dr., 19.12.2017.
Odluka o prihvaćanju Rebalansa za 2017.g.,
 Program rada TZOP za 2018. godinu s financijskim planom.pdf, 20.12.2017.

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2017.g.pdf, 20.12.2017.

Program rada TZOP za 2017. godinu s financijskim planom.pdf
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2016.g.pdf
Program rada TZOP za 2016. godinu s financijskim planom.pdf

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2015.g.pdf
Program rada TZOP za 2015. godinu s financijskim planom.pdf

Prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana TZOP za 2015.
Program rada TZOP za 2014. godinu s financijskim planom

Izvješće o radu TZOP za 2017.godinu s financijskim izvješćem

Izvješće o radu TZOP za 2016.g. s financijskim izvješćem
Izvješće o radu TZOP za 2015.godinu s financijskim izvješćem
Izvješće o radu TZOP za 2014.godinu s financijskim izvješćem

 Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2019.
 Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2018.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2017.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2016.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2015.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2014.
Zaključci sa sjednica Skupštine 2015.-2016.