DOKUMENTI

Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2023. godinu
Izvješće o izvršenju programa rada za 2023. godinu
Izvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZOP za 2023. godinu
Odluke Skupštine TZOP održane 28.3.2024.
II. Izmjene i dopune programa rada za 2023. godinu


Odluke Skupštine sa sjednice održane 22.12.2023.
Program rada s financijskim planom za 2024. godinu
I. Izmjene i dopune programa rada s financijskim planom za 2023. godinu


Strateški dokumenti:

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine donesena na 14. izvanrednoj sjednici 16.prosinca 2022. godinu (Više)

Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine


Izvješće o radu TZOP s financijskim izvješćem za 2022. godinu
Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2022. godinu
Izvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZOP za 2022. godinu
Odluka Skupštine o donesenim izvješćima za 2022. godinu

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta TZO Pisarovina
  Pravilnik o radu TZOP (10.3.2021. i 11.3.2023.) – pročišćeni tekst

 Statut TZO Pisarovine 2020.
 Poslovnik o radu Skupštine TZOP 2020.
 Poslovnik o raduTurističkog vijeća TZOP 2020.

Poslovnik o radu Skupštine TZOP.pdf
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZOP.pdf
Zapisnik s Osnivačke sjednice skupštine TZOP.pdf
Zapisnik s Izborne sjednice skupštine TZOP 2015.pdf

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TZZŽ 2020.-2024.
Članovi Skupštine TZOP za mandatno razdoblje 2020.-2024.
Članovi Turističkog vijeća TZOP za mandatno razdoblje 2020.-2024.

 Članovi Turističkog vijeća TZOP 2019.-2023.
 Članovi Skupštine TZOP 2019.-2023.
 Članovi Nadzornog odbora 2019.-2023.

Program rada s financijskim planom TZOP za 2023. godinu
Odluke Skupštine TZOP sa sjednice održane 22.12.2022.
I.izmjene i dopune programa rada i financijskog plana TZOP za 2022. godinu

Izvješće o radu TZOP s godišnjim financijskim izvješćem za 2021. godinu
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZOP za 2021.godinu
Izvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZOP za 2021. godinu
Odluka Skupštine o provedenom nadzoru nad radom TZOP za 2021. godinu
Odluka Skupštine o donesenim izvješćima za 2021. godinu

Program rada s financijskim planom TZOP za 2022.
Odluke Skupštine TZOP sa sjednice održane 28.12.2021.
I.Izmjene i dopune programa i financijskog plana TZOP za 2021.

Članovi Skupštine TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Turističkog vijeća TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Nadzornog odbora TZOP 2015.-2019.pdf   

  Program rada s financijskim planom TZOP za 2021.g.
Izvješće o radu TZOP s godišnjim financijskim izvješćem za 2020.gzvješće o radu TZOP s financijskim izvješćem za 2020. s potpisom
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZOP za 2020.g.zvješće o radu Turističkog vijeća s potpisom
Odluka o prihvaćanju Izvješća za 2020.g.
Izvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZOP za 2020.zvješće o provedenom nadzoru Skupštine nad radom TZOP s potpisom
Odluka o donošenju Izvješća Skupštine o provedenom nadzoru nad radom TZOP za 2020. godinudluka - Izvješće o radu 2020

  Izmjene i dopune godišnjeg programa rada s financijskim planom TZOP za 2020.g.
  Odluke Skupštine sa sjednice od 28.12.2020.
  Odluka Turističkog vijeća od udruživanju turističkih zajednica 11.12.2020.

 Izvješće o radu TZOP za 2019. godinu s financijskim izvješćem
Odluka o prihvaćenim izvješćima za 2019.g.
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2019.g.
Program rada s financijskim planom TZOP za 2020.g.
Odluka o donošenju programa rada za 2020.
Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TZOP 2020.-2023.

 Odluka o donošenju programa za 2019.i dr.-skupština, 20.12.2018.
Odluka o prihvaćenim izvješćima za 2018 - 28.03.2019.
Odluka o prihvaćanju izvješća NO 6.2018. i dr.-vijeće, 20.12.2018.
 odluka o izmjeni statuta 10-2018-vijeće, 9.10.2018.
Izjvešće o radu TZOP za 2018.g. s financijskim izvješćem
 Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2018.g.

Odluka o izvješćima za 2017.g.pdf,23.3.2018.
 Program rada TZOP za 2019.g. s financijskim izvješćem
Odluka o donošenju programa za 2018.g., rebalansa za 2017. i dr., 19.12.2017.
Odluka o prihvaćanju Rebalansa za 2017.g.,
 Program rada TZOP za 2018. godinu s financijskim planom.pdf, 20.12.2017.

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2017.g.pdf, 20.12.2017.

Program rada TZOP za 2017. godinu s financijskim planom.pdf
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2016.g.pdf
Program rada TZOP za 2016. godinu s financijskim planom.pdf

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2015.g.pdf
Program rada TZOP za 2015. godinu s financijskim planom.pdf

Prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana TZOP za 2015.
Program rada TZOP za 2014. godinu s financijskim planom

Izvješće o radu TZOP za 2017.godinu s financijskim izvješćem

Izvješće o radu TZOP za 2016.g. s financijskim izvješćem
Izvješće o radu TZOP za 2015.godinu s financijskim izvješćem
Izvješće o radu TZOP za 2014.godinu s financijskim izvješćem

 Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2019.
 Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2018.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2017.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2016.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2015.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2014.
Zaključci sa sjednica Skupštine 2015.-2016.