DOKUMENTI

I. izmjene plana nabave TZOP 2019. 24.09.2019.

Odluka o odabiru ponude- znakovi za biciklističke rute 13.11.2018.
 Poziv za dostavu ponuda - putokazni znakovi za biciklističke rute 30.10.2018.

Statut TZO Pisarovine.pdf
Poslovnik o radu Skupštine TZOP.pdf
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZOP.pdf
Zapisnik s Osnivačke sjednice skupštine TZOP.pdf
Zapisnik s Izborne sjednice skupštine TZOP 2015.pdf

 Članovi Turističkog vijeća TZOP 2019.-2023.
 Članovi Skupštine TZOP 2019.-2023.
Članovi Nadzornog odbora 2019.-2023.

Članovi Skupštine TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Turističkog vijeća TZOP 2015.-2019.pdf
Članovi Nadzornog odbora TZOP 2015.-2019.pdf   

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2019.g.
Program rada s financijskim planom TZOP za 2020.g.
Odluka o donošenju programa rada za 2020.
Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu TZOP 2020.-2023.

 Odluka o donošenju programa za 2019.i dr.-skupština, 20.12.2018.
Odluka o prihvaćenim izvješćima za 2018 - 28.03.2019.
Odluka o prihvaćanju izvješća NO 6.2018. i dr.-vijeće, 20.12.2018.
 odluka o izmjeni statuta 10-2018-vijeće, 9.10.2018.
Izjvešće o radu TZOP za 2018.g. s financijskim izvješćem
 Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2018.g.

Odluka o izvješćima za 2017.g.pdf,23.3.2018.
 Program rada TZOP za 2019.g. s financijskim izvješćem
Odluka o donošenju programa za 2018.g., rebalansa za 2017. i dr., 19.12.2017.
Odluka o prihvaćanju Rebalansa za 2017.g.,
 Program rada TZOP za 2018. godinu s financijskim planom.pdf, 20.12.2017.

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2017.g.pdf, 20.12.2017.

Program rada TZOP za 2017. godinu s financijskim planom.pdf
Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2016.g.pdf
Program rada TZOP za 2016. godinu s financijskim planom.pdf

Izmjene i dopune godišnjeg programa rada TZOP s financijskim planom za 2015.g.pdf
Program rada TZOP za 2015. godinu s financijskim planom.pdf

Prijedlog izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana TZOP za 2015.g.pdf
Program rada TZOP za 2014. godinu s financijskim planom.pdf

Izvješće o radu TZOP za 2017.godinu s financijskim izvješćem.pdf

Izvješće o radu TZOP za 2016.g. s financijskim izvješćem.pdf
Izvješće o radu TZOP za 2015.godinu s financijskim izvješćem.pdf
Izvješće o radu TZOP za 2014.godinu s financijskim izvješćem.pdf
 Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2018.g.
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2017. godinu.pdf
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2016. godinu.pdf
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2015.godinu.pdf
Izvješće Nadzornog odbora TZOP za 2014.godinu.pdf
Zaključci sa sjednica Skupštine 2015.-2016. g.pdf