TURISTIČKA ČLANARINA

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (neslužbeno pročišćeni tekst); (NN 52/19) (NN 144/20

Obveznici članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje u općini ili gradu imaju svoje sjedište, podružnicu ili objekt u kojem se pruža usluga i sl., a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Od 01. siječnja do 15. siječnja tekuće godine, svi pružatelji usluge smještaja u
domaćinstvima, kampovima i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),
dužni su ispuniti TZ 2 obrazac.

Obrazac TZ2 možete nabaviti u papirnicama ili možete preuzeti sa službenih internet stranica Porezne uprave: OBRAZAC TZ 2

Uplatnicu je moguće i preuzeti u sustavu eVisitor (Financije – Uplatnice –
Turistička članarina – Preuzmi uplatnicu).

Do roka plaćanja iznos će bit vidljiv u sustavu  eVisitor Financije – Uplatnice – Turistička članarina)

 Članarina se obračunava na temelju broja osnovnih i pomoćnih kreveta koji su navedeni u sustavu eVisitor. 

NAPOMENA : Obrazac je u cijelosti u eurima, također i ukupni promet od prošle godine u stavki 17.

Iznosi određeni Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (14/2020) i iznose:

5,97 eura za stalne ležajeve u domaćinstvu, a 2,99 eura za pomoćne ležajeve

10,62 eura za smještajnu jedinicu kampa u domaćinstvu,

3,98 eura za krevete na OPG-u i

7,96 eura za kampove na obiteljskim gospodarstvima.

 Obračunatu članarinu iznajmljivači su dužni platiti jednokratno do 31. srpnja 2024. ili u tri jednaka obroka:
1. obrok dospijeva 31. srpnja
2. obrok dospijeva 31. kolovoza
3. obrok dospijeva 30. rujna 2024. godine.

Svi iznajmljivači koji imaju Internet bankarstvo, te se koriste sustavom e- građani šalju  TZ2 OBRAZAC  PUTEM linka:

https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f

Svi ostali iznajmljivači, ukoliko se ne koriste sustavom e - građani ili Internet bankarstvom, dužni su nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti obrazac TZ 2 za prijavu obračuna članarine turističkim zajednicama prema mjestu prebivališta osobno, poštom ili putem maila.

Podaci za uplatu (nalaze se u sustavu eVisitor) jesu slijedeći:

Primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA PISAROVINA

Broj računa primatelja: HR871001005 1733127159

Model: 67

Poziv na broj primatelja: upisuje se OIB obveznika

Opis plaćanja: uplata turističke članarine za razdoblje...