Obavijesti

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2024. godini.

Starije

PRIZNANJE za transparentnost Općinskog proračuna 24.07.2019.

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata za šk.god. 2019-2020. 10.09.2019.

Besplatni povrat prazne ambalaže za poljoprivredna gospodarstva 26.08.2019.
Godišnji odmor - javnobilježnički ured Pisarovina 26.07.2019.
SAZIV - 24. sjednica Općinskog vijeća 12.07.2019.
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 08.07.2019.
Pokrenuto e-savjetovanje - Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga 17.06.2019.
Obavijest o obvezi izdavanja e-računa 04.06.2019.
SAZIV - 21. sjednica Općinskog vijeća 15.01.2019.
Besplatni udžbenici i radne bilježnice za sve osnovnoškolce 13.05.2019.
Javni poziv za stručno osposobljavanje 2019. godina 17.04.2019.
RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta 12.04.2019.
OBJAVA BIRAČIMA - manjine 4.4.2019.
Objava biračima 1.4.2019.
SAZIV - 19. sjednica Općinskog vijeća 28.03.2019.
OBAVIJEST o izradi III. izmjena i dopuna UPU Gospodarske zone Pisarovina 05.03.2019.
Obavijest o javnoj raspravi 22.02.2019.
SAZIV - 18. sjednica Općinskog vijeća 18.02.2019.
POZIV RADIONICA PISAROVINA 22.01.2019.
JAVNA RASPRAVA - VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE  21.01.2019.
Rješenje o zatvaranju ulice Kraljevečki Bregi 17.01.2019.
Oglas za prijam na određeno čistačica 30.11.2018.
UDRUGE - Javni natječaj klubovima-članovima za 2019. godinu. 27.11.2018.
Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - usklađivanje za 2018. 26.11.2018.
 Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu 26.11.2018.
Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina 19.11.2018.
ODLUKA o dodjeli stipendija 12.11.2018.
Javna rasprava o prijedlogu VII. izmjena i dopuna PPUO Pisarovina 09.11.2018.
Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina 09.11.2018.
OPERATIVNI PLAN - DERATIZACIJA 05.11.2018.
KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA 02.11.2018.
Reciklažno dvorište
Ministarstvo gospodarstva - povećana alokacija za internacionalizaciju 29.10.2018.
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA 22.10.2018.

Katastarska izmjera - Lučelnica
Upute predočavanje
Punomoć

Obavijest - Izmjene i dopune Strategije razvoja Općine Pisarovina 5.10.2018.
Obavijest - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mikše Salajci 5.10.2018.
Obavijest - mreža skupljanja ambalažnog otpada
Obavijest o zatvaranju ceste
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI
Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 21.6.2018.
Obavijest o izradi VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Pisarovina 14.6.2018.
Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 6.6.2018.
Oglas o mogućem uvidu u novoosnovanom zemljišnu knjigu za k.o. Pisarovina II.pdf, 22.5.2018.
Raspored skupljanja otpada od poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji i dijelom u Karlovačkoj županiji - CROCPA za 2018.pdf, 17.5.2018.
OPERATIVNI PLAN – PROVEDBA PREVENTIVNE I OBVEZNE DERATIZACIJE, U RAZDOBLJU OD 21.05. DO 25.05.2018. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA.docNA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA.doc, 14.5.2018.
Saziv 9.sjednice Općinskog vijeća.pdf, 21.3.2018.
Pružanje tehničke pomoći poljoprivrednicima u 2018.pdf
Podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu poljoprivrednika.pptx
Pružanje pomoći poljoprivrednika možete zatražiti.pptx
Rokovi i retencija podnošenja zahtjeva.pptx
Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 21.2.2018.
Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 26.1.2018.
Saziv 6. sjednie Općinskog vijeća.pdf, 14.12.2017.
PROVEDBA PREVENTIVNE I OBVEZNE DERATIZACIJE u razdoblju od 20.11. do 1.12.2017. na području općine Pisarovina.pdf 13.11.2017.
Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 18.10.2017.
SAZIV - 4. sjednica Općinskog vijeća.pdf , 11.9.2017.
Obavijesti i poziv na dostavu podataka radi poreza na nekretnine.pdf, 19.7.2017.
POREZ NA NEKRETNINE – STAMBENI PROSTOR.docx - obrazac, 19.7.2017.
POREZ NA NEKRETNINE – POSLOVNI PROSTOR.docx-obrazac, 19.7.2017.
POREZ NA NEKRETNINE – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.docx -obrazac, 19.7.2017.
I N F O R M A C I J A
O PROVEDBI PROJEKTA „REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU „DUBRAVICA“.docx, 5.7.2017.
Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.docx, 20.6.2017.
Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 14.6.2017.
SAZIV - 41 sjednica Općinskog vijeća.pdf, 18.4.2017.
Saziv 39. sjednice Općinskog vijeća.pdf
Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2016.pdf
Operativni plan - provedba preventivne i obvezne deratizacije, u razdoblju od 19. 12 do 23. 12. 2016. godine na području općine Pisarovina.pdf
Saziv 38. sjednice Općinskog vijeća.pdf
Obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k o Pisarovina II.pdf
Saziv 36. sjednice Općinskog vijeća.pdf, 25.10.2016.
Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata za školsku godinu 2016./2017.g.pdf
SAZIV - 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Pisarovina.pdf, 30.8.2016.
Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB 2016.g.pdf
EKO FLOR - Raspored odvoza otpada 1.8.2016. - 31.1.2017.pdf
Red vožnje - autobusna linija od 26. rujna 2016.pdf
CJENIK - Eko-flor.pdf
Obavijest o dodjeli zakupa za ribnjak na području Općine Pisarovina.PDF - 26.11.2015.
Za obavljanje dimnjačaraskih poslova na području općine Pisarovina koncesija je dodijeljena dimnjačaru: DIMJAČAR- OBRT, vl. M. Husić, Rakitje, Školska 25, Bestovje, tel. 3371-669, 098 468 222, 099 676 7641 prema ovom cjeniku.
UPOZORENJE.pdf
OBAVIJEST KORISNICIMA EKO FLORA-RASPOREDI ODOVOZA OTPADA OD 01.07.2015. DO 31.12.2015.pdf
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PISAROVINA KOJI JE OBJAVLJEN 10. srpnja 2015.g.pdf
JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA.pdf
Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
KOMUNALNI DOPRINOS - izmjene i dopune odluke.pdf
KOMUNALNI DOPRINOS - pročišćeni tekst.pdf
Obavještavamo cijenjene korisnike i poslovne partnere da je žiro račun Općine Pisarovine od 10. 3. 2014. g. promijenjen. Novi IBAN - transakcijski račun Općine Pisarovina glasi: HR 71 2340009 1833100004.
OBAVIJEST KORISNICIMA EKO-FLORA.pdf i
RASPORED ODVOZA OTPADA 1.1.2015.-31.8.2015.pdf
P L A N rasporeda potpora u poljoprivredi za 2014. godinu.pdf
ODLUKA O SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI ZA 2014.pdf
OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE za obavljanje dimnjačarskih usluga.pdf
TABLICA ZA SKLOPLJENJE UGOVORE S 31.12.2013.pdf
IZVOD IZ ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU.pdf
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Na Vaše česte upite o zonama i visini komunalnog doprinosa koji se plaća Općini Pisarovina prije izdavanja građevnih dozvola ili  nakon provedene legalizacije, objavljujemo Vam izvod iz Odluke o komunalnom doprinosu kako bi sami mogli otkriti  u kojoj se zoni Vaš objekat nalazi, i koliki je iznos komunalnog doprinosa po m³ za pojedinu zonu.
Cijela Odluka o komunalnom doprinosu općine Pisarovina objavljena je na službenim stranicama:  „Glasnik Zagrebačke Županije“ br. 27/2008; 7/2011 i 20/2012.
IZVOD IZ ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
III. ZONE ZA PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
članak 6.
U Općini  Pisarovina  utvrđuju se tri  zone plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja određenog područja, stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,  kako slijedi:
I. zona - naselja:
a)  Pisarovina                                         ( osim Kupske ulice)
b)  Donja Kupčina                                   ( dio uz državnu cestu D-36
c)  Velika Jamnička                                 ( dio uz županijsku cestu ŽC 3106 i 3107)
d)  Bratina                                               ( dio uz županijsku cestu ŽC 1042)
e) Bregana Pisarovinska                        ( dio uz županijsku cestu ŽC 1037)
f) sve poduzetničke zone na području Općine Pisarovina
g) Lijevo Sredičko                                   ( dio uz državnu cestu D-36, Topolnjakova
ulica do kraja asfalta, Mirna ulica do kraja
asfalta, ul. Kravaršćica do kraja asfalta i
Lukšina do kraja asfalta).
II. zona -naselja:
a) Donja Kupčina                                    (svi zaseoci koji nisu obuhvaćeni zonom I.)
b) Bratina                                                ( svi zaseoci koji nisu obuhvaćeni zonom I.)
c).Velika Jamnička                                 ( svi zaseoci koji nisu obuhvaćeni zonom I.)
d) Jamnica Pisarovinska                        ( dio uz županijsku cestu ŽC 3108)
e)  Lučelnica                                            ( dio uz županijsku cestu ŽC 3108)
f) Pisarovina                                           ( Kupska ulica)
g) Gradec Pokupski
h) Lijevo Sredičko                                    ( svi dijelovi koji nisu obuhvaćeni I. zonom)
i). Topolovec Pisarovinski
j) Podgorje Jamničko i Horvati
k) Bregana Pisarovinska                       ( svi dijelovi koji nisu obuhvaćeni I. zonom)
III. zona - naselja :
a) Dvoranci
b) Selsko Brdo
c) Gorica Jamnička
d) Jamnica Pisarovinska                       ( svi dijelovi koji nisu obuhvaćeni II. zonom)
e) Lučelnica                                            ( svi dijelovi koji nisu obuhvaćeni II. zonom)
IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  za građevine primjenom članka 5. i 6. ove Odluke u kunama iznose:
VRSTA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I.
ZONA
II.
ZONA
III.
ZONA
JAVNE POVRŠINE
4,00
3,00
2,00
NERAZVRSTANE CESTE
10,00
8,00
6,00
GROBLJA
3,00
3,00
2,00
JAVNA RASVJETA
4,00
3,00
2,00
UKUPNO KUNA PO m3
21,00
17,00
12,00
Članak 8.
Komunalni doprinos ne obračunava se za pomoćne gospodarske objekte do  površina:
-        štale do 100 m²,
-        svinjci do 50 m²,
-        kokošinjci do 40m²,
Iznad navedene kvadrature uzima se 50% obujma.
na spremišta biljne hrane za životinje i  spremišta poljoprivrednih strojeva ne obračunava se komunalni doprinos.
Komunalni redar
Općine Pisarovina