Projekti

 

2023.

Zagrebačka županija financirala je s 5.170,00 eura održavanje nepokretnih kulturnih dobara Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Napravljena je fumigacija objekta čime su svi predmeti i objekti zaštićeni od štetočina. Ostatak sredstava sufinanciralo je Ministarstvo kulture i medija.

Zagrebačka županija financirala je sa 2.300,00 eura projekt Turističke zajednice općine Pisarovina: „Zelena Pisarovina“ - akciju čišćenja smeća po divljim odlagalištima i odvoz smeća, obnovu ploča s natpisom šetnice i važnost očuvanja prirode. U sklopu projekta nabavljene su dvije klupe te sadnice cvijeća. Tvrtka Domena Com d.o.o. iz Zagreba financirala je vreće za smeće i zaštitne rukavice.

Turistička zajednica nastavlja zapisivati podatke o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Nakon zadnje knjige o svadbenim običajima, tiskan je knjiga o tradicijskim jelima sela Donje Kupčine i šire pod nazivom „Kaj se nekad jelo“. Zagrebačka županija financirala je tisak knjige s 1.300,00 eura.

Sredstvima Zagrebačke županije u vrijednosti 1.200,00 eura otkupljena su dva kompleta narodne nošnje, konac i škrinja za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu.

Prema programu rada nabavljeno je 10 kompleta stolova s klupama za izlaganje na sajmovima tijekom godine u Pisarovini. Zagrebačka županija je financirala projekt s 1.260,00 eura.

Zagrebačka županija financirala je program kulturnih događaja koji su od značaja za Općinu Pisarovina i Zagrebačku županiju: Etno Pisarovina s nizom aktivnosti u centru Pisarovine i u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina s 2.000,00 eura, Kupske večeri s 3.000,00 eura, kao i kazališnu predstavu s 800,00 eura.

2022.

Zagrebačka županija financirala je s 40.000,00 kn održavanje nepokretnih kulturnih dobara Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Zamijenjena je drvena ograda novom hrastovom ogradom ukupne dužine 59 m. Ukupna vrijednost projekta je 76.075,00 kn. Ostatak sredstava sufinancirala je Općina Pisarovina.

Zagrebačka županija financirala je sa 20.000,00 kn projekt Turističke zajednice općine Pisarovina: „Zelena Pisarovina“ - akciju čišćenja smeća po divljim odlagalištima, postavljanje ploča s upozorenjem da se smeće ne baca u šumu i odvoz smeća. Usklopu projekta nabavljen je komplet stola s klupama te sadnice cvijeća. Tvrtka Domena Com d.o.o. iz Zagreba financirala je vreće za smeće i zaštitne rukavice.

Turistička zajednica nastavlja zapisivati podatke o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Nakon zadnje knjige o svadbenim običajima, priprema se knjiga o tradicijskim jelima sela Donje Kupčine i šire. Zagrebačka županija financirala je aktivnosti pripreme knjige s 5.000,00 kn. Sljedeće godine planira se završiti grafička priprema i tisak.

 

Sredstvima Zagrebačke županije u vrijednosti 10.000,00 kn otkupljen je komplet narodne nošnje, tekstilni predmeti, zvono i plug za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu. Ukupna vrijednost otkupa predmeta je 10.500,00 kn, Općina Pisarovina je sufinancirala projekt s 500,00 kn.

 

Prema programu rada nabavljeni su štandovi za izlaganje na sajmovima tijekom godine u Pisarovini. Zagrebačka županija je financirala projekt s 11.000,00 kn, a Općina Pisarovina s 4.125,00 kn.

Zagrebačka županija financirala je program kulturnih događaja koji su od značaja za Općinu Pisarovina i Zagrebačku županiju: Etno Pisarovina s nizom aktivnosti u centru Pisarovine i u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina s 10.000,00 kn, Kupske večeri s 20.000,00 kn i projekciju filma na otvorenom s 3.000,00 kn.

 

2021.

Zagrebačka županija financirala je sa 6.800,00 kn projekt Turističke zajednice općine Pisarovina: „Djeluj zeleno“ - akciju čišćenja smeća po divljim odlagalištima i postavljanje ploča s upozorenjem da se smeće ne baca u šumu. Nabavljeno je ukupno dvadeset znakova, a ukupna vrijednost projekta je 14.950,00 kn. Iznos od 6.693,75 kn financirala je tvrtka Domena Com d.o.o. iz Zagreba.

Zagrebačka županija financirala je s 30.000,00 kn održavanje nepokretnih kulturnih dobara Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Uređeni su drveni prozori i vrata na čardacima i prizemnici te su nabavljeni novi prozori sa žaluzinama. Ukupna vrijednost projekta je 35.250,00 kn. Ostatak sredstava sufinancirala je Općina Pisarovina.

Sredstvima Zagrebačke županije u vrijednosti 10.000,00 kn otkupljeni su dijelovi narodne nošnje i 1 komplet narodna nošnja, tekstilni predmeti i drvena škrinja za tekstilne predmete za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu. Ukupna vrijednost otkupa predmeta je 11.000,00 kn te je Općina Pisarovina sufinancirala projekt s 1.000,00 kn.

Projektom uređenja kapele sv. Duha u Lučelnici zaštićeni su drveni vanjski dijelovi i šindra na zvoniku te su osvježeni i zaštićeni novom bojom. Vrijednost projekta je 24.687,50 kn. Zagrebačka županija financirala je projekt s 19.000,00 kn, a Općina Pisarovina ostatak od 5.687,50 kn.


2019.

Hrvatska turistička zajednica sufinancirala je:

  • projekt uređenja biciklističkih ruta Pisarovina s iznosom od 65.000,00 kn. Vrijednost projekta je 82.200,00 kn. Projektom je uređeno i označeno 5 biciklističkih ruta, na rutama su postavljene parkovne klupe i stolovi, u tijeku je uređenje prolaza kroz šumu Rastik prema Topolovcu.
  • projekt razvoja kulturnog i vjerskog turizma Pisarovine s 37.500,00 kn. Ukupna vrijednost je 47.000,00 kn. U sklopu projekta razrađena je i oblikovana ponuda kulturnog i vjerskog turizma s 5 jednodnevnih i višednevnih tematskih obilazaka destinacije te je promovirana putem Internet marketinga, održana je edukacija za iznajmljivače, pripremljena brošura u kojoj su predstavljene kulturne atrakcije na hrvatskom i engleskom jeziku, izrađena je web stranica Turističke zajednice općine Pisarovina na hrvatskom i engleskom jeziku, i dr. Link na web stranicu: https://pilgrimagepisarovina.com/

Zagrebačka županija financirala je s 20.000,00 kn održavanje nepokretnih kulturnih dobara Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Čardaci na kojima je izvršen popravak su vrijedna i zaštićena kulturna dobra u kojima se nalaze etnografski predmeti u stalnom postavu. Popravci su doprinijeli ljepšem izgledu, ali i očuvanju objekata koji će služiti posjetiocima.

Popravljen je krov na 4 objekta.

Sredstvima Zagrebačke županije u vrijednosti 8.000,00 kn otkupljen je 1 komplet i više dijelova narodnih nošnji  te tekstilni predmeti koji su služili u domaćinstvu (krpe, posteljine, pređa) za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu.


2018.

Sredstvima Zagrebačke županije otkupljena su tri kompleta i tri pojedinačna dijela narodnih nošnji za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu.

Uz pomoć Zagrebačke županije financiran je tisak knjige „Tak se negdar živelo“ u nakladi od 500 komada.
U tijeku je postavljanje znakova za 6 biciklističkih/tematskih ruta Pisarovine u ukupnoj dužini od 129 km financirano sredstvima Hrvatske turističke zajednice i Općine Pisarovina u vrijednosti od 57.387,50 kn.


2017.

Sredstvima Zagrebačke županije otkupljeni su eksponati za fundus Zavičajnog muzeja Donja Kupčina koji će biti u stalnom postavu. Fotografije

Zagrebačka županija financirala je s 20.000,00 kn održavanje nepokretnih kulturnih dobara Zavičajnog muzeja Donja Kupčina. Čardaci na kojima je izvršen popravak su vrijedna i zaštićena kulturna dobra u kojima se nalaze etnografski predmeti u stalnom postavu. Popravci su doprinijeli ljepšem izgledu, ali i očuvanju objekata koji će služiti posjetiocima.
Popravljeno je ukupno 9 prozora koji su ostakljeni, štok i prag na ulaznim vratima, te su postavljene betonske babice. Sve popravljeno je premazano zaštitnom bojom. Ovdje možete pogledati fotografije.


2015.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o dodjeli oznake “PPS destinacija” u 2015. godini destinaciji „ZAGREBi po zelenoj okolici“. Ova destinacija obuhvaća gradove Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sv. Nedelju, Sv. Ivana Zelinu, Veliku Goricu, Vrbovec i Zaprešić, te općine Krašić, Pisarovinu, Brdovec, Dubravicu i Mariju Goricu, a obuhvaća dvije ključne grupe proizvoda – cikloturizam i enogastroturizam. Koordinator PPS destinacije „ZAGREBi po zelenoj okolici“ je TZG Jastrebarskoga.

Oznaka „PPS destinacija“ dodjeljuje se s ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone, te uspješne tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji Hrvatske kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju.

ODLUKA PPS.pdf

PRAVILA PPS.pdf

AKCIJA "ZELENI CVIJET" 2016. - ovdje preuzmite obavijest o akciji.pdf

Manifestacija „Hr vatska volontira“ održana je u razdoblju od 19.-24. svibnja 2014., a u kojoj je sudjelovala i Turistička zajednica općine Pisarovina odnosno ribička udruga općine Pisarovina. Detaljan izvještaj s opisom svih održanih aktivnosti popraćen s mnoštvom fotografija i informacija s akcija diljem Hrvatske nalazi se na sljedećem linku: https://www.dropbox.com/s/w9n9t3zzzzmh2q1/Hrvatska%20volontira%202014_izvjestaj.pdf

JAVNI POZIV 2014.G.pdf - Javni poziv ugostiteljima za sudjelovanje na Kupskim večerima 2014.g.

AKCIJA ZELENI CVIJET 2014 - ovdje preuzmite obavijest o akciji.pdf 

 

S ciljem unapređivanja turističke ponude destinacije i rada Turistička zajednica je realizairala sljedeće projekte u 2013.godini:

  1. izrada logotipa
  2. narudžba i izrada 5 info ploča za pješake (1 info ploča je postavljena u Lučelnici, a preostale 4 će se postaviti tijekom 2014.g.)
  3. nabave štandova za održavanje događanja/manifestacija

koji su prepoznati i odobreni od strane Hrvatske turističke zajednice programom za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjim.

 

Projekti će se nastaviti tijekom 2014.g. postavljanjem info ploča kao i postavljanjem smeđe i druge prometne turističke signalizacije kojom bi se omogućio jednostavniji dolazak do turističkih i važnih objekata, te potaknuo na zaustavljanje u općini Pisarovina. Prvi dio projekta je završen, a to je izrada projekta prometne signalizacije za označavanje turističkih i drugih važnih objekata na području općine Pisarovina. U nastavku projekta slijedi izrada i montaža znakova prema projektu.