Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi/obrtu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja/obrtu sa registriranom djelatnošću dadilje

 

 

 

 

 

Sukladno odredbama Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama na području drugih jedinica lokalne/područne samouprave (Službene novine Općine Pisarovina br. 11/16 i 8/23) u nastavku se nalazi obrazac Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi/obrtu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja/obrtu sa registriranom djelatnošću dadilje na području drugih jedinica lokalne/područne samouprave.

Pravo na sufinanciranje smještaja djeteta u drugu ustanovu odnosno obrt imaju stanovnici Općine Pisarovina pod sljedećim uvjetima:

  • oba roditelja/samohrani roditelj i dijete imaju prebivalište na području Općine Pisarovina;
  • oba roditelja/samohrani roditelj su zaposleni;
  • ukoliko dijete nakon provedenog upisnog postupka u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina nije moguće upisati u isti te je stavljeno na listu čekanja;
  • ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja (noćni rad, smjenski rad i sl.) nije moguće smjestiti dijete u dječji vrtić Potočić Pisarovina

uvjeti iz stavka 1, alineje od 1. do 3./4. moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

Ukoliko su prethodno navedeni uvjeti ispunjeni, Općina Pisarovina sufinancirati će smještaj

djeteta u predškolskoj ustanovi/obrtu na području druge jedinice lokalne/područne samouprave u iznosu koji predstavlja razliku između učešća roditelja u iznosu od 80,00 eura mjesečno do pune cijene smještaja djeteta, a sve do stvaranju uvjeta za smještaj djeteta u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

 

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi/obrtu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja/obrtu sa registriranom djelatnošću dadilje na području drugih jedinica lokalne/područne samouprave za pedagošku godinu 2023. – 2024.g.

 

OPĆINA PISAROVINA