URES

„URES“  Udruga za promicanje održivog razvoja  i ekološke svijesti

Cilj rada Udruge URES je promicanje osnovnih načela održivog razvoja:

  • zaštita prirode i očuvanje okoliša kao temeljnih vrijednosti društva
  • čuvanje prirodnih resursima kroz primjenu odrednica održivog razvoja
  • povezivanje lokalnog stanovništva s ciljem razvoj ekološke svijesti
  • unapređenja životne zajednice
  • uspostavljanje skladnog odnosa ekologije i privrede
  • informiranje i edukacija lokalnog stanovništva u svrhu racionalnog i prihvatljivog gospodarenja prirodnim resursima

URES je u svome radu krenuo prvenstveno od lokaliteta na kojem  djelujemo. U svom radu povezujemo  se s lokalnom samoupravom radi ostvarenja  zajedničkih ciljeva kao što su: poticanje razvoja ekološkog turizma, očuvanja prirode,  održivost – ekonomska, ekološka, društvena , kulturna  i energetska učinkovitost.

Rad Udruge je javan, otvoren za suradnju s drugim institucijama i organizacijama radi ostvarivanja cilja.

Kontakt: zdenka.colak@yahoo.hr, 0916637540
„URES“  Udruga za promicanje održivog razvoja i ekološke svijesti , Lijevo Sredičko, Mirna ulica 10/IV

http://uresudruga.com/