Povijest KUD-a

CRTICA IZ FOLKLORNE POVIJESTI BRATINE

Folklorna tradicija u Bratini seže još u tridesete godine prošlog stoljeća kada je 1935. godine osnovan prvi ogranak pod nazivom ''Sloga'' koji je sudjelovao na raznim mjesnim smotrama, kao i na smotri u Zagrebu. Ogranak ''Sloga'' prestao je s radom 1943. godine uslijed postojećih zbivanja i dolaskom Drugog svjetskog rata na ovo područje tijekom kojeg je i poginuo veći dio članova.

1950. godine u selo Bratina dolazi učiteljski bračni par Mirko i Barica Rebrović te već 1951. godine obnavljaju ogranak. Te iste godine ogranak mijenja naziv u ''Ogranak seljačke sloge'' Bratina. Pod tim imenom daju svoje zapažene rezultate i u samom mjestu i na raznim smotrama u kotaru o čemu je pisao dr. I. Ivančan, kao i na republičkoj smotri u Puli. ''Ogranak seljačke sloge'' radio je u suradnji s Institutom za narodnu umjetnost i gosp. Zoranom Palčokom, hrvatskim muzikologom dr. Vinkom Žganjcem te je ostvarena velika suradnja s ''Holandijom'' (Nizozemskom) i njihovim muzikologom dr. Kunstom. 1953. osnovana je i pionirska sekcija ''Ogranka seljačke sloge'' Bratina. 1954. godine rad s ogrankom preuzimaju učitelji Branko i Olga Šutić. Ogranak je nastavio s djelovanjem do početka 60-tih godina kada prestaje s radom.

Na inicijativu više mještana Bratine, 1974. dolazi do ponovnog okupljanja mještana koji osnivaju pjevačku grupu pod nazivom KUD ''Stjepan Broz'' Bratina. Pod tim nazivom djeluju do 1989. godine kada KUD prestaje službeno s djelovanjem. U tom periodu, KUD ''Stjepan Broz'' Bratina ostvarivao je zapažene rezultate i osvajao brojne nagrade, kako u samoj Republici Hrvatskoj tako i na cijelom području bivše države. KUD je djelovao u više sekcija, a posebno je zapažena bila dječja sekcija.