Dokumenti

Starije

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE PISAROVINA ZA 2014.-2020. GODINU

2019.

Odluka o komunalnoj naknadi 01.02.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu 01.02.2019.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 01.02.2019.

2018.

Popis ugovora 2018, 16.01.2019.

Program rada i financijski plan za 2019. 20.12.2018.

Izmjena statuta, 20.12.2018.

Izmjene i dopune Program rada i financijskog plana- rebalans za 2018. 20.12.2018.

ODLUKA o subvencioniranju prijevoza studenata 18.09.2018.

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada.pdf, 1.2.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf, 1.2.2018.

2017.

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata.pdf, 28.12.2017.

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata.pdf, 15.9.2017.

Odluka o novčanoj pomoći za Lucasa Čačkovića.pdf, 5.9.2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene i potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Pisarovina.pdf,  17.3.2017.

Program potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2017.g.pdf, 9.1.2017.

Izvješća LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

Dragutin Grbiniček.pdf, 28.2.2017.

Marinko Harambašić.pdf, 28.2.2017.

2016.

Popis sklopljenih ugovora u 2016.g.pdf, 15.2.2017.

Odluka o subvencioniranju prijevoza studenata za šk.god. 2016/2017.pdf. 19.12.2016.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom.pdf, 16.12.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom.pdf, 16.12.2016.

Odluka o sufinanciranju grobne naknade Općini Klinča Sela.pdf, 4.1.2016.

Odluka o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnih potreba u kulturi.pdf, 22.9.2016.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općine Pisarovina.pdf, 2.9.2016.

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.pdf, 1.9.2016.

Obavijest o izradi VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina .pdf, 1.9.2016.

ODLUKA O ZAPOČINJANU POSTUPKA OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 24.8.2016.

ZAKLJUČAK I PROGRAM MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ZA OPĆINU PISAROVINA ZA 2016.G.pdf, donesen 8.8.2016.

Izvješća LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za 1.1. - 30.6.2016. - D. Grbiniček.pdf

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja za 1.1. - 30.6.2016. - M.Harambašič.pdf

Pravilnik o radu Općine Pisarovina.pdf

Program rada i financijska izvješća LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

Program rada 2016. - Dragutin Grbiniček.pdf,    Program rada 2016. - Marinko Harambašić.pdf

Financijski plan 2016.-Dragutin Grbiniček.pdf,   Financijski plan 2015. - M. Harambašić.pdf

Godišnji financijski izvještaj za 2015. D. Grbiniček.pdf,   Godišnji financijski izvještaj za 2015. - M. Harambašić.pdf

Izvještaj o primljenim donacijama u 2015.pdf-D. Grbiniček,   Izvještaj o primljenim donacijama u 2014. - M. Harambašić.pdf

Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015.g.pdf, 19.2.2016.

Popis ugovora sklopljenih u 2015.g.pdf, 19.2.2016.

Donacije i sponzorstva u razdoblju 1.1.-31.12. 2015.g.xls, 19. 2.2016.

Financijski izvještaj za 2015.g. - referentna stranica.pdf,17.2.2016.

Godišnje financijsko izvješće s bilješkama za 2015. g.pdf, 15.2.2016.

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.pdf, 29.1.2016.

ODLUKA - SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.pdf, 22.9.2015.

ODLUKA o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pisarovina.pdf, 12.12.2015.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA.pdf, 28.8.2015.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015.pdf, 20.7.2015.

GRAFIČKI DIO V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. : Karte pogledajte na sljedećem linku https://www.dropbox.com/sh/y7n5v0bib82z4df/AADLtxkbh4jgnxakQm-QasPBa?dl=0

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - KNIGA II.-SAŽETAK PLANA ZA JAVNOST.pdf, 22.7.2015.

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga I.pdf

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA, 2015. - Knjiga II.pdf

LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

IZJAVA O DONACIJI za 2015.g. Vijećnika izabranog s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pisarovina Marinka Harambašića.pdf

IZJAVA  O DONACIJI  za 2015.g. Vijećnika izabranog s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pisarovina Dragutina Grbinička.pdf

2014.

Financijska izvješća Općine Pisarovina za 2014.g.xls, 23.2.2015.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OPĆINI PISAROVINA.pdf, 18.12.2014.

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Pisarovina.pdf, 15.12.2014.

Uputa o postupku zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Općini Pisarovina.pdf, objavljeno 28.4.2014.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI.pdf, 16.4.2014.

Program rada i financijska izvješća LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

Program rada 2015. - Dragutin Grbiniček.pdf,    Program rada 2015. - Marinko Harambašić.pdf

Financijski plan 2015.-Dragutin Grbiniček.pdf,   Financijski plan 2015. - M. Harambašić.pdf

Godišnji financijski izvještaj za 2014. D. Grbiniček.pdf,   Godišnji financijski izvještaj za 2014. - M. Harambašić.pdf

Izvještaj o primljenim donacijama u 2014.pdf,    Izvještaj o primljenim donacijama u 2014. - M. Harambašić.pdf

Financijski plan 2014. - D. Grbiniček.pdf,    Financijski plan 2014. - M. Harambašić.pdf

KOMUNALNI DOPRINOS - izmjene i dopune odluke.pdf

KOMUNALNI DOPRINOS - pročišćeni tekst.pdf

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI .pdf, objavljeno 12. 11. 2014.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI.pdf, objavljeno 31.10.2014.

Poziv za predlaganje javnih potreba iz Proračuna za 2015.g.pdf i Prijavnica za program javnih potreba 2015.doc, objavljeno 29.10.2014.

ODLUKU  O  ODABIRU najpovoljnije ponude za predmet nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME – KANTI I KONTEJNERA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA, objavljeno 27.10.2014.

Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente u školskoj 2014/2015. godini.pdf, objavljeno 9.10.2014.

ODLUKA o subvencioniranju prijevoza studenata za šk.god.2014/2015.pdf, 2.9.2014.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine Pisarovina.pdf, 26.8.2014.

IZJAVA Vijećnika izabranog s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pisarovina Marinka Harambašića.pdf, 15.7.2014.

IZJAVA Vijećnika izabranog s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Pisarovina Dragutina Grbinička.pdf, 15.7.2014.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.pdf, 16.7.2014.

PROVEDBENI PLAN preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Pisarovina za 2014. godinu, 22.5.2014.

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI.pdf, 9.5.2014.

PLAN rasporeda potpora u poljopriredi za 2014.pdf, 10.1.2014.

ODLUKA O SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI ZA 2014.pdf, 10.1.2014.

2013.g.

Program rada i financijska izvješća LISTE GRUPE BIRAČA- NOSITELJ DRAGUTIN GRBINIČEK:

Program rada.pdf, 28.2.2014.

Godišnji financijski izvještaj, 2013.pdf, 28.2.2014.

Godišnji financijski izvještaj M.H.2013.pdf, 28.2.2014.

Financijski plan vijećnika Marinka Harambašića.pdf, 28.2.2014.

Financijski plan vijećnika Dragutina Grbinička.pdf, 28.2.2014.

TABLICA ZA SKLOPLJENJE UGOVORE S 31.12.2013., 31.12.2013.

IZVOD IZ ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA

Prostorni plan uređenja općine Pisarovina, IV. ciljane izmjene i dopune, 11.12.2013.

ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina, 2009.

NAPOMENA; KARTE SU SMANJENOG FORMATA I ČITLJIVOSTI ZBOG OGRANIČENJA WEB PRIKAZA

Karta 1

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA, karte 1 do 35

G-1, GP-2, GP-3, GP-4, GP-5, GP-6, GP-7, GP-8, GP-9, GP-10,

GP-11, GP-12, GP-13, GP-14, GP-15, GP-16, GP-17, GP-18, GP-19, GP-20,

GP-21, GP-22, GP-23, GP-24, GP-25, GP-26, GP-27, GP-28, GP-29, GP-30,

GP-31, GP-32, GP-33, GP-34, GP-35