23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pisarovina

Dopuna dnevnog reda 23. sjednice Općinskog vijeća

Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji poduzetničke zone Pisarovina

Prijedlog Odluke o raskidu Predugovora – Stolarija vl. Damir Prašnički

SAZIV – 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pisarovina

Godisnji-plan-2023-24 – dječji vrtić

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića za 2023-2024

ODLUKA o dodjeli javnih priznanja

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

ODLUKA o porezima Općine Pisarovina

ODLUKA o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

ODLUKA o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Zapisnik-Vijeće- 22. sjednica općinskog vijeća

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za opterećenje nekretnine radi osnivanja prava zaloga – DRVO ELEMENTI d.o.o.