POZIV – održavanje obveznih edukacija za poljoprivrednike EKO SHEME I IAKS MJERE PISAROVINA

U Vijećnici općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, održat će se  edukacije za poljoprivrednike korisnike potpora za EKO SHEME 2024. i IAKS mjere ruralnog razvoja 2024. koji su u obvezi odslušati navedene edukacije kako bi ostvarili pravo na isplatu potpore u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu („Narodne novine“, br. 25/23, 51/23, 56/23 i 65/23).

Stjecanje stručnog znanja o održivim praksama, agro-okolišna pitanja i inovacije od velike su važnosti za promicanje gospodarskog rasta i razvoja ruralnih područja u Hrvatskoj, a posebice za poljoprivredne proizvođače. Sva poljoprivredna gospodarstva koja će prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2024. godini zatražiti plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Edukacije za poljoprivredne proizvođače su besplatne, a provode ih savjetnici korisnici Intervencije 78.01. koji uključuju Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede („Savjetodavnu službu“), Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu te privatne savjetnike.

 

Termini edukacija/tečaja

Edukacije će se održati prema sljedećem rasporedu: 

1.EKO SHEME 2024 (78.01.- 1)  17. ožujka 2024. od 9:00 do 15:00 sati

https://www.savjetodavna.hr/eventer/eko-sheme-2024-82/edate/2024-03-17/

2. IAKS MJERE 2024. (78.01.-3)  10. ožujka 2024. od 9:00 do 15:00 sati

https://www.savjetodavna.hr/eventer/iaks-mjere-2024-197/edate/2024-03-10/

 

Pozivamo poljoprivrednike da se prijave na edukacije putem mrežne stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede: www.savjetodavna.hr/tecajevi ili klikom na naziv teme u tablici koji direktno vodi na stranicu pojedine edukacije.

Izobrazbu prema Pravilnikom propisanoj tematici, ovisno o uvjetima intervencija Strateškog plana ZPP Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027., može završiti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

 

Amalija Misir-Čujko, dipl.ing.agr., 

Ovlašteni agronom, privatni savjetnik

Tel: 095 516 7751

e-mail: amacujko@yahoo.com 


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

POZIV – održavanje obveznih edukacija za poljoprivrednike EKO SHEME I IAKS MJERE PISAROVINA