Podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Javni poziv za dodjelu vrtnih kompostera

Zahtjev za dodjelu kompostera


U sklopu projekta za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada temeljem sklopljenog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-04/22-20/173, URBROJ: 563-02-2/236-22-4) sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovim putem Općina Pisarovina dostavlja:

O B A V I J E S T

Dana 13. rujna 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu vrtnih kompostera. Predmet Javnog poziva je podjela 60 komada kompostera zapremnine 400 litara za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Nabava kompostera sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80%, dok je Općina Pisarovina osigurala preostala sredstva.

Ovim putem vas još jednom pozivamo na podnošenje zahtjeva za dodijelu kompostera, budući da je cilj Poziva osiguranje komunalne opreme korisnicima javne usluge na području Općine Pisarovina u svrhu smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada jednako kao i poticanje odvojenog sakupljanja otpada.

Javni poziv će biti otvoren sve dok ne bude iscrpljen raspoloživ broj kompostera (60), a prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeće:

  • cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera
  • preslika važeće osobne iskaznice