O B A V I J E S T O ISPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OGRJEVA

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T O ISPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OGRJEVA

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko koji se griju na drva, s prebivalištem na području Općine Pisarovina, da će se isplata naknade za troškove ogrjeva vršiti u prostorijama Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina počevši od 03.10.2023. godine (svakog radnog dana) u vremenu od 09:00 h do 11:00 h uz obvezno predočenje osobne iskaznice korisnika naknade.

 


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
5. OBAVIJEST O ISPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OGRJEVA