Informacija o prijedlogu Cjenika za odvoz otpada Eko-Flor Plus d.o.o.

I N F O R M A C I J A

o zaprimljenom prijedlogu Cjenika za odvoz otpada

 

Općina Pisarovina je dana 05. rujna 2023.g. od trgovačkog društva Eko-Flor Plus d.o.o. zaprimila prijedlog Cjenika za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina o kojem će se raspravljati na predstojećoj sjednici Općinskog vijeća,  a koji objavljujemo ovim putem:

Prijedlog Cjenika za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina

Izvješće o provedenom savjetovanju