PRIJAVA ŠTETE – TUČA

Na zahtjev Općinskog načelnika Općine Pisarovina, župan Zagrebačke županije proglasio je dana 04. kolovoza 2023. godine prirodnu nepogodu tuča na području općine Pisarovina.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne Novine broj 16/19) Pozivaju se stanovnici općine Pisarovina na čijim su poljoprivrednim površinama i građevinama nastale štete da prijave iste općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na propisanom obrascu (PN) na e-mail: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr ili na adresu: Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina.

Štete se prijavljuju u roku 8 dana od proglašenja prirodne nepogode.

U Pisarovini, 04.08.2023. godine


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obrazac za prijavu štete – tuča – 2023