OBAVIJEST

Obavještavamo sve stanovnike Općine Pisarovina da je koncesionar javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina Eko Flor d.o.o. dana 10.07.2023.g. objavio prethodno javno savjetovanje za novi cjenik pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

 

Prethodno javno savjetovanje trajati će u razdoblju od 10.07.2023.g. do 09.08.2023.g. u kojem periodu se mogu podnositi primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt Cjenika.

 

Javno savjetovanje objavljeno je na sljedećem LINKU