Zahtjev za korištenje Društvenog doma u Donjoj Kupčini

 

 

 

 

 

Sukladno odredbama Odluke o naknadu za korištenju društvenog doma u Donjoj Kupčini (Službene novine Općine Pisarovina broj 8/23) u nastavku se nalazi obrazac Zahtjeva za korištenju Društvenog doma u Donjoj Kupčini.

Visina naknadu za korištenju Društvenog doma u Donjoj Kupčini određena je cjenikom koji je sastavni dio Odluke o naknadu za korištenju društvenog doma u Donjoj Kupčini (Službene novine Općine Pisarovina broj 8/23). Od plaćanja ove naknadu oslobođene su udruge sa području Donje Kupčine – za potrebe održavanje skupova, te mjesni odbor Donje Kupčine – za potrebe održavanje sjednicu ili zborova.

 

Za odobrenje korištenju Društvenog doma obvezno je podnošenje Zahtjeva Općini Pisarovina na propisanom obrascu, a sa podnositeljem Zahtjeva se potom sklapa Ugovor kojim će se urediti uvjeti i način korištenja jednako kao i obveze uplate jamstva za uredno korištenju i vraćanje Društvenog doma u prvobitno stanja, u iznosu koji odgovara cijeni korištenju Društvenog doma. Isto jamstvo se zadržava u slučaju opštećenja ili potrebe čišćenja prostora.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zahtjev za korištenje Društvenog doma u Donjoj Kupčini – obrazac