JAVNI POZIV o provođenju usmene javne dražbe za prodaju radnog stroja kombinirani rovokopač-utovarivač

Na temelju Odluke direktora trgovačkog društva o provođenju javne dražbe od dana 06. lipnja 2023. godine, trgovačko društvo Komunalno Pisarovina objavljuje
JAVNI POZIV
o provođenju usmene javne dražbe za prodaju radnog stroja
kombinirani rovokopač-utovarivač


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: