JAVNI POZIV o provođenju usmene javne dražbe za prodaju drvene građe

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o provođenju usmene javne dražbe za prodaju drvene građe (hrast) u vlasništvu Općine Pisarovina od 01. lipnja 2023. godine  (KLASA: 940-07/23-01/1, URBROJ: 238-21-2-23-1) Općina Pisarovina objavljuje

JAVNI POZIV

o provođenju usmene javne dražbe za prodaju drvene građe (hrastovina)

u vlasništvu Općine Pisarovina


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zapisnik o provedbi usmene javne dražbe – prodaja drvene građe
Javni poziv za provođenje usmene javne dražbe drvena građa