Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2023. godini

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 029-02/23-18/1
URBROJ: 238-01-23-5
Zagreb, 22. ožujka 2023.

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10, 13/18 – pročišćeni tekst i 23/20) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje

 

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Zagrebačke županije u 2023. godini

  1. Javna priznanja Zagrebačke županije dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije, te njena promicanja u zemlji i svijetu.
    Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju, na jednak način, muški i ženski rod.

 

 2. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

  • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba biti istaknuti pojedinac ili pravna osoba koja je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom ostvarila doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti u Zagrebačkoj županiji, odnosno međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,
  • predloženi kandidat za dodjelu javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremena svijeta
  • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije moraju biti mjerljivi
  • jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata za dodjelu javnog priznanja Zagrebačke županije u 2023. godini

 Kompletan tekst natječaja preuzmite niže


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2023. godini