NATJEČAJ za gerontodomaćicu – ZAŽELI (PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA)

Radno mjesto: GERONTODOMAĆICA, poslovi pomoći u kući

Mjesto rada: Općina Pisarovina
Broj traženih radnica: 10

Vrsta zaposlenja:
• Na određeno – 6 mjeseci, novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: 8 sati dnevno – 40 sati tjedno

Način rada:
• Rad od ponedjeljka do petka
• Smjena od 07:30 do 15:30
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 17.01.2023.
Natječaj vrijedi do: 24.01.2023.

Posloprimac:
Razina obrazovanja:
• Bez završene škole
• Osnovna škola niži razredi
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:
Temeljem projekta ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III, broj poziva: UP.02.1.1.16., kodni broj: UP.02.1.1.16.0017 koji proizlazi iz Europskog socijalnog fonda, operativni plan Učinkovitosti ljudski potencijali dodjeljuju se bespovratna sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) koja između ostalog osiguravaju plaće za 10 pripadnica ciljane skupine – teško zapošljive žene.
Pripadnice ciljane skupine obilaziti će korisnike te izvršavati rad pomoći u kući koji se sastoji od: čišćenje i pranje podova, pranje i pospremanje suđa, pripremi jela po potrebi, odlaska po lijekove korisnicima, plaćanje računa korisnicima, odlazak u dućan korisnicima i slični poslovi ovisni o potrebama samih korisnika.
Uvjeti kandidatkinjama za zapošljavanje i potrebna dokumentacija prema ciljanoj skupini je:
• Žene od 50 i više godina – kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
• Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvaftilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica, kopija osobne iskaznice, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavljene na burzi rada, životopis, zamolba za posao, kopija vozačke dozvole B kategorija
Sve dokumente kandidatkunje mogu dostaviti u preslici poštom ili osobno.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrane izvršiteljice dužne su dostaviti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Udruga Sv. Martin Pisarovina zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jeddnu kandidatkinju, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatkinjama.

Prijava za natječaj dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Udruga Sv. Martin Pisarovina, Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 Pisarovina sa naznakom ”Za natječaj – domaćica, pomoć u kući” najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnm stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Pisarovina od 17.01.2023. do 24.01.2023.

Poslodavac: Udruga Sv. Martin Pisarovina
Ivana Gorana Kovačića 2
10451 Pisarovina

Kontakt:
• Osobni dolazak: Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 Pisarovina
• Pisana zamolba: Ivana Gorana Kovačića 2, 10451 Pisarovina

 


DOKUMENTI:

Natječaj za gerontodomaćicu