Javni poziv za predlaganje Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina

Na temelju Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 13/22), članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) te odredbi članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinski načelnik Općine Pisarovina, objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje članova Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina


DOKUMENTI:
Javni poziv
Obrazac za prijavu