NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zagrebačke županije

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente.

U prilogu dostavljamo službeni tekst Natječaja za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente kao i pripadajući obrazac za prijavu.

Vijest za dodjelu stipendija Zagrebačke županije sa popratnom dokumentacijom objavljena je  na službenoj  internetskoj stranici  Zagrebačke županije na linku:  Vijesti – Zagrebačka županija (zagrebacka-zupanija.hr)


PREUZMITE DOKUMENTE:

Obrazac prijave

Natječaj