Povećan broj prihvatljivih sektora u najvećem EU natječaju ove godine

Početkom srpnja objavljen je dugoočekivani natječaj „Potpora poduzećima za tranziciju na energetsko i resurno učinkovito gospodarstvo“. Na raspolaganju je 1,9 milijardi kuna u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Dana 28. srpnja došlo je do 1. izmjene Poziva u kojem je proširen krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima (poduzeća do 3.000 zaposlenih). Prihvatljiva su ulaganja u sektoru C Prerađivačka industrija (10. Proizvodnja prehrambenih proizvoda, 11. Proizvodnja pića, 13. Proizvodnja tekstila, 14. Proizvodnja odjeće, 16. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, 17. Proizvodnja papira i proizvoda od papira, 18. Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, 20. Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, 21. Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka, 22. Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, 23. proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, 24. Proizvodnja metala, 25. Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, 28. Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n., 31. Proizvodnja namještaja). Prijavitelji u postupku dodjele bespovratnih sredstava moraju dokazati da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva: promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resurne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2021. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani i za prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti. Prijavitelji moraju imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2021. godini. Prijavitelji također moraju imati pozitivan EBITDA prema GFI-u za 2021. godinu, odnosno ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021. godini. Poslovni prihodi / primici u 2021. godini moraju iznositi minimalno 50% vrijednosti projekta, a udio kapitala i rezervi u pasivi mora biti minimalno 15% prema godišnjem financijskom izvještaju. Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu većim od 2,00% u 2021. godini. Navedeni udio energije računa se prema sljedećoj formuli: AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

Iznos, vrste i intenzitet potpore
 

Alokacija Poziva iznosi 1,9 milijardi kuna, a podijeljena je u dvije grupe.

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća

Iznos alokacije za grupu 1. je 760.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 7.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 45% do 80% potpore, ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja.

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća

Iznos alokacije za grupu 2. je 1.140.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 35.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 35% do 60% potpore, ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja.
 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova: trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja, troškovi uvođenja rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa, nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnih rješenja, postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra i geotermalne energije te za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, trošak energetskog pregleda poduzeća te troškovi izrade tehničke dokumentacije, troškovi upravljanja i administracije, troškovi izrade dokumentacije za nabavu, troškovi stručnog nadzora građenja te troškovi revizije za verifikaciju troškova projekta.

Pravovremeno započnite s pripremom projekta

Natječaj se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga 19. prosinca 2022. godine. To znači da nema tzv. „najbržeg prsta“ pa se kvalitetno pripremljeni projekti bez straha mogu predati i zadnji dan Poziva (19. prosinca), nakon čega se otvaraju sve prijave i provodi ocjenjivanje (radi rang-lista).

Više o ovom natječaju možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, stojimo vam na raspolaganju.
 

Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr