VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina od 22. srpnja 2022. donesenog po načelniku Općine Pisarovina, Općina Pisarovina objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PISAROVINA

 

I.

 

Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održat će se u vremenu od 28.07.– 12.08.2022. godine.

 

II.

Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina biti će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostoru zgrade Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 – 14,00 sati, te na mrežnoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr.

 

III.

Javno izlaganje o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održat će se 28. srpnja 2022. godine s početkom u 10,00 sati, u prostoriji vijećnice, na adresi Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina.

 

IV.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.

 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina mogu se dostaviti tijekom trajanja javne rasprave na adresu: Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina ili na e-mail adresu: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr, do zaključno 12.08.2022. godine.


OBAVIJEST – javna rasprava o prijedlogu VIII. IDPPU Općine Pisarovina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga VIII. IDPPU Općine Pisarovina za javnu raspravu


VIII_ID_PPUO_PP_Prijedlog Odluke

Osnovni dio:

GP-40 , GP-39GP-38GP-37GP-36GP-35GP-34GP-33GP-32 , GP-31GP-30GP-29GP-28GP-27 , GP-26 , GP-25GP-24GP-23 , GP-22GP-21GP-20 , GP-19GP-18GP-17GP-16 , GP-15GP-14GP-13GP-12GP-11GP-10 , GP-9 , GP-8GP-7GP-6 , GP-5GP-4GP-3GP-2GP-1

VIII_ID_PPUO_PP_TEKSTUALNI DIO

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.3 Energetski sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.4 Vodnogospodarski sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.2 Pošta i sustav telekomunikacija

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-2.1 Prometni sustav

VIII_ID_PPUO_PP_PDF-1. Korištenje i namjena prostora

Prilozi:

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_1-PROPISI_DOKUMENTACIJA

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_2-ZAHTJEVI

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_3-IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_4-EVIDENCIJA_POSTUPKA

VIII_ID_PPUO_PP_Prilog_5-SAZETAK_ZA_JAVNOST