Obavijest o izradi VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

PREUZMI:

Obavijest o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina


Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Pisarovina, daje

O B A V I J E S T

o izradi VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na 10. sjednici, održanoj dana 15. veljače 2022.
godine donijelo Odluku o izradi VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine
Pisarovina, a koja je objavljena u Službenim novinama Općine Pisarovina br. 2/22.

Detaljne obavijesti o tijeku VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Pisarovina
mogu se dobiti u Općini Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina te na web
stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr, kao i na broj telefona: 01/6291-197.

OPĆINSKI NAČELNIK
TOMO KOVAČIĆ