Obavijest – Kante za plastiku i tetrapak

 

 

Svi korisnici usluge odvoza smeća mogu umjesto vreća za selektivni otpad (plastika, tetrapak)  besplatno zadužiti kantu za plastiku i tetrapak u reciklažnom dvorištu (sajmište Pisarovina) u radno vrijeme reciklažnog dvorišta (UTORAK 10-17 sati i SUBOTA 8-13 sati)

Pražnjenje tih kanti je besplatno i one zamjenjuju žute vreće koje ste dosad koristili

 

 

Općina Pisarovina

Jed. Upr. odjel