STIPENDIJA-KONAČNI PRIJEDLOG 2021.

Preuzmite konačnu listu OVDJE


 

Na  temelju članka 19. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 29/09 i “Službene novine Općine Pisarovina” br. 7/14, 12/18 i 10/19), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pisarovina donosi:

 

 

KONAČNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

 

I.

 

        U skladu sa kriterijima propisanim u Natječaju za dodjelu stipendija u školskoj 2021/2022. godini od dana 11. listopada 2021. i Odluke načelnika  o visini i broju stipendija za učenike i studente u školskoj 2021/2022. (KLASA: 604-01/21-10/1; URBROJ: 238/21-04-21-1) od dana 30. rujna 2021. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pisarovina donosi konačnu listu od 10 kandidata od čega je 5 učenika srednjih škola i 5 studenata koji su ispunili opće uvjete za dodjelu stipendije u školskoj 2021./2022. godini.

                                                                 

II.

        

       Kandidati kojima se dodjeljuje stipendija u školskoj 2021./2022. godini su slijedeći:

 

 

  1. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 

     1).  ALVARO GREBENIĆ, Pisarovina, Gradec Pokupski 17, učenik 3. razreda Prehrambeno-tehnološke škole u Zagrebu

     2). VALERIJA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 85, učenica 3. razreda Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu

     3). SARA KRLJAN, Pisarovina, Gradec Pokupski 13A, učenica 3. razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu,

     4).  MIHAELA MRVAC, Pisarovina, Lijevo Sredičko, Topolnjakova ul. 10, učenica 3. razreda Škole za cestovni promet u Zagrebu,

      5). DAVID ŠANDOR, Pisarovina, Gorica Jamnička 56, učenik 2. razreda Geodetske tehničke škole u Zagrebu.

   

  1. STUDENTI:

 

      1). PETRA STEPUŠIN, Pisarovina, Donja Kupčina 175, student 3. godine Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu,

      2). MATEA SAČERIĆ, Pisarovina, Lučelnica 6, student 2. godine Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,    

      3). MONIKA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 90, student 3. godine Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

      4). FILIP MATKO, Pisarovina, Donja Kupčina 288, student 1. godine Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu,

      5). LUKA GRGIĆ, Pisarovina, Donja Kupčina 261, student 1. godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

    

     

III.

 

              Ova konačna lista kandidata kojima se dodijeljuje stipendija objaviti će se na na službenoj internet stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr

 

 

 

                                                                                    OPĆINA PISAROVINA

                                                                  POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA