Obavijest zbog radova na sanaciji klizišta J.Kiselica – D.Kupčina

 

 

OD 08.11.2021  DO   08.12.2021. ZA SAV PROMET ZATVARA SE NERAZVRSTANA CESTA JAMNIČKA KISELICA  –  DONJA KUPČINA