PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

Preuzmite prijedlog liste kandidata OVDJE

I.

 

U skladu sa kriterijima propisanim u Natječaju za dodjelu stipendija u školskoj 2021/2022. godini od dana 11. listopada 2021. i Odluke načelnika o broju i visini stipendija za učenike i studente u školskoj 2021/2022. (KLASA: 604-01/21-10/1; URBROJ: 238/21-04-21-1) od dana 30. rujna 2021. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pisarovina donosi Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju opće uvjete za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini.

                                                                  

II.

        

 

  1. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA:

 

– učenici kojima se isplata stipendije produljuje budući da ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini:

 

     1).  ALVARO GREBENIĆ, Pisarovina, Gradec Pokupski 17, učenik 3. razreda Prehrambeno-tehnološke škole u Zagrebu

     2). VALERIJA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 85, učenica 3. razreda Obrtničke škole za osobne usluge u Zagrebu

 

 

–  Učenici srednjih škola koji su se prvi puta prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini:

 

      1). SARA KRLJAN, Pisarovina, Gradec Pokupski 13A, učenica 3. razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu,

     2).  MIHAELA MRVAC, Pisarovina, Lijevo Sredičko, Topolnjakova ul. 10, učenica 3. razreda Škole za cestovni promet u Zagrebu,

     3). DAVID ŠANDOR, Pisarovina, Gorica Jamnička 56, učenik 2. razreda Geodetske tehničke škole u Zagrebu.

 

  • Učenici koji su podnijeli prijavu na natječaj i ne ispunjavaju uvjete iz

Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021./2022 godini:

 

      1). MARIJA JANDREJ, Pisarovina, Dvoranci 64, učenica 4. razreda Upravne škole u Zagrebu – prihod po članu prelazi iznos od 80% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj

 

  1. STUDENTI:

 

–  Studenti kojima se isplata stipendije produljuje budući da ispunjavanju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini:

 

      1). PETRA STEPUŠIN, Pisarovina, Donja Kupčina 175, student 3. godine Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu,

      2). MATEA SAČERIĆ, Pisarovina, Lučelnica 6, student 2. godine Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu,    

      3). MONIKA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 90, student 3. godine Učiteljskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

    

– Studenti koji su se prvi puta prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini:

 

      1). FILIP MATKO, Pisarovina, Donja Kupčina 288, student 1. godine Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu,

     2). LUKA GRGIĆ, Pisarovina, Donja Kupčina 261, student 1. godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu,

 

Studenti koji su podnijeli prijavu na natječaj i ne ispunjavaju uvjete iz Natječaja za dodjelu stipendije u školskoj 2021/2022. godini:

 

  1. KATARINA JANDREJ, Pisarovina, Dvoranci 64, student 5. godine

Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu – prihod po članu prelazi iznos od 80% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj

  1. LORA HORVAT, Pisarovina, Bregana Pisarovinska 1, student 3.

godine Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu – prihod po članu prelazi iznos od 80% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

 

III.

 

      Kandidati prijavljeni na Natječaj za dodjelu stipendije mogu u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga liste iz prethodnog članka podnijeti pismeni prigovor na listu.

      Prigovor se preko Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina podnosi Načelniku Općine Pisarovina.

      Načelnik Općine Pisarovina dužan je u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor na  listu donijeti Odluku o prigovoru.

 

 

IV.

 

    Ovaj Prijedlog liste objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr

 

 

 

                                                                            OPĆINA PISAROVINA

                                                                  POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA