OBAVIJEST – Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih jama).

Gospodarski subjekt s kojim je sklopljen ugovor za pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje je N.T. – EKO d.o.o., Karlovačka 44  iz Klinča Sela . Cijena vodnih usluga dobivena provedbom javnog natječaja je 169,50 kn/m³ (150,00 kn + PDV 13 %).

Narudžbe za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama;

Tel: 098/314-837 g. Nenad Tomaško

Email: nenad.tomasko@nt-eko.hr

Mole se korisnici da se za uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda jave 2-3 dana ranije radi dogovora.