Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Općinsko vijeće Općine Pisarovina Javnim pozivom za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Pisarovina pokrenulo je postupak izbora 7 članova sa 7 zamjenika članova Savjeta mladih Općine Pisarovina.

U Savjet mladih Općine Pisarovina biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Općine Pisarovina, i to na vrijeme od tri godine.

Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Pisarovina koji možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 06.10.2021. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

_________________________

Dokumenti:

Ponovljeni javni poziv Savjet mladih 2021.

Obrazac obrazloženja

Očitovanje uz prihvaćanje kandidature 2021

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih 2021