OBAVIJEST o potpisanom Ugovoru o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“

Općina Pisarovina i Središnji državni ured za demografiju i mlade su dana 12. svibnja 2021. godine potpisali Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini.

Središnji državni ured sufinancira navedeni projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 64.680,00 kn, dok je ostali iznos osiguran iz sredstava Općine Pisarovina. Općina Pisarovina će odobrena sredstva utrošiti za nabavu, dopremu i ugradnju opreme za igralište dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.