Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju je u petak 16. travnja 2021. godine objavila Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Natječaj).

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 30. travnja i traje do 30. lipnja 2021. godine.

 

Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji  nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna  mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom POTRES mora biti potvrđen (verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu (bivša: poljoprivredno savjetodavna služba).

 

Poveznica na otvoreni natječaj je sljedeća:

 

https://www.apprrr.hr/prve-izmjene-xi-natjecaja-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/