Poziv stanovnicima Općine Pisarovina za prijavu šteta od prirodne nepogode – potres

Općinski načelnik Općine Pisarovina podnio je županu Zagrebačke županije dana 30.12.2020. godine Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode – potres za područje Općine Pisarovina.

Dana 27.01.2021. godine župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode potres za područje Općine Pisarovina ( i ostalih gradova i općina iz Zagrebačke županije koje su zatražile proglašenje), KLASA: 921-01/21-02/02, URBROJ: 238/1-03-21-01.

Pozivaju se stanovnici Općine Pisarovina da prijave štetu od prirodne nepogode potres na priloženom obrascu te ga dostave na email: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr

Obrazac je potrebno popuniti, potpisati, skenirati i poslati na navedeni email.

Ukoliko niste u mogućnosti poslati popunjeni i potpisani (skenirani) obrazac emailom, možete ga dostaviti poštom preporučeno ili donijeti osobno na adresu: Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „prijava štete od potresa“.

Rok za podnošenje prijava sukladno odredbi čl. 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) je u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode-potres tj.  do  04. veljače 2021. godine.

Općinski načelnik

Tomo Kovačić

Prilozi:

Odluka o proglašenju PN POTRES

Obrazac – prijava štete od potresa