Prijava nastalih oštećenja od potresa

PRIJAVA NASTALIH OŠTEĆENJA OD POTRESA MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Ovim putem Zagrebačka županija moli sve jedinice lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji da uputi građane na svome području, preko aplikacije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, prijave nastala oštećenja od potresa na objektima u svom vlasništvu.

Ministarstvo je otvorilo i call centar za prijavu zgrada oštećenih potresom 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina.

Prijava za pregled građevina nakon potresa

Više na:
https://mgipu.gov.hr/vijesti/otvoren-call-centar-za-prijavu-zgrada-ostecenih-potresom-0800-2021/11330