Novi broj žiro računa

OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKI NAČELNIK
Pisarovina, 31.12.2020.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo sve građane i poslovne partnere Općine Pisarovina da Općina Pisarovina od dana 01. siječnja 2021. godine posluje preko novog broja žiro računa ( IBAN broja ).

 

Novi broj žiro računa ( IBAN broj ) je:

HR0823900011833100004 – Hrvatska poštanska banka d.d.

Molimo da sve svoje obaveze prema Općini Pisarovina od navedenog datuma uplaćujete na ovaj broj računa.

 

S poštovanjem.

 

      Načelnik

 

                                                                                                     v.r. Tomo Kovačić