Održane radionice u sklopu projekta „Volontiram, mijenjam zajednicu!“

U srijedu 27. svibnja 2020. godine u Pisarovini su održane dvije radionice i sastanak u sklopu projekta „Volontiram, mijenjam zajednicu!“. Spomenuti projekt provodi Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis u partnerstvu s općinama Pisarovinom, Krašićem, Kravarskim i Žakanjem. Projekt traje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj projekta je informiranje i promocija volonterstva, educiranje mladih, građana i općenito svih koji volontiraju te OCD-ova i institucija kao organizatora volontiranja na području partnerskih općina.

Održane edukacije pokrile su teme menadžmenta volontera i potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, a održan je sastanak neformalne mreže koordinatora volontera.

Slične edukacije u narednim će tjednima LAG Vallis Colapis i Volonterski centar Kupa, koji djeluje u sklopu LAG-a, održati i u Kravarskom i Krašiću, a na jesen se očekuje nastavak aktivnosti u Pisarovini. Naime, već su ranije planirane edukacije na temu volonterstva te volonterske akcije u Osnovnoj školi Vladimir Nazor, no morale su biti odgođene zbog epidemiološke situacije. Ukoliko situacija s koronavirusom dopusti, u rujnu će biti nadoknađene sve aktivnosti vezane uz školu.
U sklopu projekta Volonterski centar Kupa pruža potporu svim volonterima i organizatorima volontiranja u partnerskim općinama (ali i u ostalim dijelovima LAG-a), a za pomoć u vezi bilo koje teme vezane za volonterstvo VCK-u se možete javiti na e-mail vck@vallis-colapis.hr ili na broj mobitela 091/585-3993 (voditeljica projekta Zrinka Pavlov).